Bedrijfsvoering & financiën

Goede doelen werken continu aan de kwaliteit van hun organisatie. Goede Doelen Nederland zet zich in voor een professionele en efficiënte bedrijfsvoering door haar leden. Ook werken wij aan de bevordering van de kwaliteit van het financiële beleid van de goede doelen. Dit is voor de sector als geheel van belang. Zo zijn er richtlijnen, diensten en producten ontwikkeld die een organisatie vooruit kunnen helpen of kunnen ondersteunen.

  PRODUCTEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN

  • Het risicomanagement software pakket NARIS
   Partos, Goede Doelen Nederland en het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) werken samen met het doel om organisaties bewust te maken van nut en noodzaak van proactief risicomanagement. Leden kunnen gratis gebruik maken van het door NAR ontwikkelde software pakket NARIS.
  • Sectoranalyse
   Een onderzoek naar de cijfers over de inkomsten algemeen, inkomsten eigen fondsenwerving, bestedingen aan de doelstelling, kosten fondsenwerving en de kosten van beheer & administratie bij leden. Goede Doelen Nederland voert de sectoranalyse jaarlijks uit en publiceert de resultaten in 'Feiten & cijfers'. 

  RICHTLIJNEN / STANDAARDS

  • Richtlijn Financieel Beheer
   Voor een zorgvuldige afweging tussen relevante financiële en niet-financiële doelstellingen; bevat een norm voor de maximale continuïteitsreserve en een format voor rapportage.
  • Aanbeveling ‘kosten toerekening beheer en administratie’
   Voor een verantwoorde toerekeningsmethodiek en meer uniformiteit.
  • Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
   Bij vragen als: op welke MVO-vraagstukken moet ik me richten? waar liggen risico’s en waar kansen? hoe organiseren wij MVO?

  MANIEREN OM JE KENNIS OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN TE VERGROTEN

  • Kwartaal nieuwsbrief
   Met actualiteiten, bijeenkomsten en acties
  • Platformbijeenkomsten
   Kennisbijeenkomsten over een specifiek thema; minimaal twee keer per jaar
  • Netwerk B&F
   Plaats online een bericht, begin een discussie of stel een vraag. Zo kan je met collega’s kennis en ervaring uitwisselen.
  • Helpdesk
   Als je een specialistische vraag hebt, brengen wij je in contact met een deskundige die je hiermee verder kan helpen. Aan de helpdesk zijn experts op verschillende vakgebieden verbonden. Zij staan je graag te woord. De deskundigen geven anderhalf uur gratis eerstelijns advies.
  Onderwerpen Bedrijfsvoering & financiën
  Klap menu uit
  Gerelateerd Nieuws

  Nieuwe netwerken voor leden:...

  Goede Doelen Nederland heeft twee nieuwe netwer

  Rijksbegroting: voor brede sector geen...

  Goede Doelen Nederland heeft de Rijksbegroting

  SBF stuurt brief aan informateur Zalm over...

  Mede namens Goede Doelen Nederland doet SBF (Sa

  Gerelateerde Ledenberichten

  Cursus Doelrealisatie: nog enkele plaatsen...

  Een belangrijk onderdeel van de Impact Challeng

  Doe mee aan de nulmeting Impact Challenge:...

  De Impact Challenge is een gezamenlijk initiati

  Graag reacties op aanpassing...

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 jun