Bedrijfsvoering & financiën

Goede doelen werken continu aan de kwaliteit van hun organisatie. Goede Doelen Nederland zet zich in voor een professionele en efficiënte bedrijfsvoering door haar leden. Ook werken wij aan de bevordering van de kwaliteit van het financiële beleid van de goede doelen. Dit is voor de sector als geheel van belang. Zo zijn er richtlijnen, diensten en producten ontwikkeld die een organisatie vooruit kunnen helpen of kunnen ondersteunen.

  PRODUCTEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN

  • Sectoranalyse
   Een onderzoek naar de cijfers over de inkomsten, bestedingen aan de doelstelling, kosten werving en de kosten van beheer & administratie bij leden. Goede Doelen Nederland voert de sectoranalyse jaarlijks uit en publiceert de resultaten in 'Feiten & cijfers'. 

  RICHTLIJNEN / STANDAARDS

  • Richtlijn Financieel Beheer
   Voor een zorgvuldige afweging tussen relevante financiële en niet-financiële doelstellingen; bevat een norm voor de maximale continuïteitsreserve en een format voor rapportage.
  • Aanbeveling ‘kosten toerekening beheer en administratie’
   Voor een verantwoorde toerekeningsmethodiek en meer uniformiteit.
  • Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
   Bij vragen als: op welke MVO-vraagstukken moet ik me richten? waar liggen risico’s en waar kansen? hoe organiseren wij MVO?
  • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. In de handreiking worden de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik beschreven.

  MANIEREN OM JE KENNIS OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN TE VERGROTEN

  • Kwartaal nieuwsbrief
   Met actualiteiten, bijeenkomsten en acties
  • Platformbijeenkomsten
   Kennisbijeenkomsten over een specifiek thema; minimaal twee keer per jaar
  • Netwerk B&F
   Plaats online een bericht, begin een discussie of stel een vraag. Zo kan je met collega’s kennis en ervaring uitwisselen.
  • Helpdesk
   Als je een specialistische vraag hebt, brengen wij je in contact met een deskundige die je hiermee verder kan helpen. Aan de helpdesk zijn experts op verschillende vakgebieden verbonden. Zij staan je graag te woord. De deskundigen geven anderhalf uur gratis eerstelijns advies.
  Onderwerpen Bedrijfsvoering & financiën
  Klap menu uit
  Gerelateerd Nieuws

  Handreiking vruchtgebruik beschikbaar

  Er is een nieuwe handreiking waar de verwerking

  Een Privacy Officer en/of Security Officer...

  Goede Doelen Nederland heeft de ondersteuningsb

  Extra workshop reeks AVG in eerste kwartaal...

  Omdat de al geplande workshops helemaal zijn vo

  Gerelateerde Ledenberichten

  Cursus Doelrealisatie: nog enkele plaatsen...

  Een belangrijk onderdeel van de Impact Challeng

  Doe mee aan de nulmeting Impact Challenge:...

  De Impact Challenge is een gezamenlijk initiati

  Graag reacties op aanpassing...

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 jun