Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Volgend jaar treedt nieuwe privacywetgeving in werking. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Met de komst van de AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties moeten, meer dan nu het geval is, kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden. Burgers krijgen met de nieuwe wet meer privacyrechten en toezichthouders krijgen meer bevoegdheden.

Per 25 mei 2018 verandert er onder meer het volgende voor organisaties:

  • zij hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • zij kunnen verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren;
  • zij kunnen verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Goede Doelen Nederland organiseert een reeks van workshops om organisaties in staat te stellen om op een praktische en haalbare wijze op tijd te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. In verband met de grote belangstelling wordt de reeks workshops drie maal gegeven. Voor de derde extra ingelaste reeks zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het betreft de volgende data:

Editie 3  (VOL)

datum tijd thema
dinsdag 6 februari  13-17.00 uur 1. Verwerkingsregister
woensdag 21 februari  9-13.00 uur 2. Verwerkingsovereenkomsten
dinsdag 27 maart  10-16.00 uur 3&4. Bewustwording + privacybeleid
woensdag 18 april 9-13.00 uur 5. Toestemming
woensdag 25 april 9-13.00 uur 6. Meldplicht datalekken

Naast de workhops wordt ook onderzocht of een Privacy Officer en/of Security Officer met meerdere goede doelen kan worden gedeeld. De AVG brengt ook nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee zoals het vormgeven en bewaken van het privacybeleid en het implementeren van en toezicht op informatiebeveiligingsbeleid. Goededoelenoganisaties hebben voor het organiseren van deze taak meerdere mogelijkheden:

  • Als taak toewijzen aan medewerker(s)
  • Zelf een Privacy Officer en/of Security Officer aanstellen
  • Delen/inhuren van een Privacy Officer en/of Security Officer

Het toewijzen van deze taak aan medewerker(s) is heel praktisch en kosteneffectief. In de uitvoering kan het door tijdgebrek of te weinig expertise lastig haalbaar zijn. Er kan ook een eigen Privacy Officer en/of Security Officer worden aangesteld. Deze optie zal voor de meeste organisaties financieel niet haalbaar zijn. Het delen/inhuren van een Privacy Officer en/of Security Officer voor meerdere goede doelen kan een goede oplossing zijn. Niet de hoge kosten, maar wel de taken goed belegd! Deze optie willen we in de komende periode gezamenlijk onderzoeken en uitwerken. Interesse om een Privacy Officer en/of Security Officer te delen met andere goede doelen? Meld je interesse dan voor 5 februari geheel vrijblijvend bij Richard Groenewoud groenewoud@goededoelennederland.nl.

Stel een vraag

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email

Margreet Plug

hoofd beleid en vereniging
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Gerelateerd Nieuws

Een Privacy Officer en/of Security Officer...

Goede Doelen Nederland heeft de ondersteuningsb

Extra workshop reeks AVG in eerste kwartaal...

Omdat de al geplande workshops helemaal zijn vo

Gerelateerde bijeenkomsten
Vol | Workshop reeks AVG...

locatie: Goede Doelen Nederland