Communicatie

Goede Doelen Nederland ondersteunt haar leden bij kennisontwikkeling en expertise op het gebied van communicatie. Hiermee zetten wij enerzijds in op kennisversterking en het uitwisselen van ervaringen en anderzijds op verbinding en ontmoetingen tussen leden. Wij volgen het maatschappelijke debat rondom de goede doelen nauwlettend en voeden deze met kennis en feiten. Samen met de leden zetten wij ons in om het beeld dat er bestaat rondom goede doelen beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid.

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Donateursvertrouwen blijft stijgen

Uit de nieuwste meting van het Nederlands Donat

Onderzoek Volkskrant: Goede doelen...

Goede doelen profiteren flink van het gunstig e

Goede doelen besteden in 2016 meer aan...

Goede Doelen Nederland heeft, vooruitlopend op

Gerelateerde Ledenberichten

Feiten & cijfers 2016 staan vanaf nu online

Vanaf vandaag staan de resultaten van het secto

Samenwerking ANP Pers Support stopt per 1...

ANP Pers Support en Goede Doelen Nederland beëi

Toolkit met praktische...

Hoe meer goede doelen hun Erkenning actief uitd

Actuele informatie over projecten en activiteiten van goede doelen

Goededoelen.nl

Lees meer