Schenken & nalaten

Er is een toenemende bereidheid van mensen om een goed doel als erfgenaam of als legataris op te nemen in een testament. Dit zijn vaak mensen met idealen die ook na hun overlijden iets willen betekenen voor de samenleving. Op deze toenemende bereidheid spelen goede doelen in. Voor goede doelen zijn nalatenschappen een belangrijke inkomstenbron voor hun werk. Goede doelen geven op gepaste wijze informatie en voorlichting over de mogelijkheden die er zijn. Dat doen zij in hun relatie met donateurs en dat doet Goede Doelen Nederland in de samenwerking met bijvoorbeeld notarissen en estateplanners.

Met het Programma Schenken en Nalaten willen wij het schenken en nalaten aan goede doelen onder de aandacht brengen van het publiek, leden faciliteren en inspireren bij het aangaan en onderhouden van relaties met donateurs en de relatie met het notariaat versterken.

KENNISDELING
Goede Doelen Nederland werkt samen met een aantal koepelorganisaties van notarissen over schenken en nalaten aan goede doelen. Daar komen afspraken en standaards uit voort waardoor het publiek beter voorgelicht kan worden. Ook de afwikkeling van een testament met een goed doel erin kan hierdoor soepeler verlopen. Met de volgende oganisaties werken we samen:

 • Netwerk Notarissen (ruim 150 kantoren, circa 600 notarissen), met hen is het 'Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel' gemaakt.
 • Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), met de EPN zijn de 'Richtlijnen voor de afwikkeling van testamenten waarin een goed doel als erfgenaam of legataris is aangewezen’ opgesteld.
 • Formaat Notarissen (20 kantoren, circa 100 notarissen) organiseert open dagen op de kantoren van de aangesloten notarissen. Goede Doelen Nederland stelt de notarissen informatie over schenken en nalaten aan goede doelen beschikbaar.
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), met de KNB overlegt Goede Doelen Nederland regelmatig over actuele ontwikkelingen.

PUBLIEKSVOORLICHTING
Over schenken en nalaten bestaan veel vragen. Goede Doelen Nederland geeft op een aantal manieren informatie op dit vlak.

 • Www.TestamentTest.nl biedt een test die uitwijst of een testament nodig of nog up-to-date is. De site geeft ook algemene informatie over schenken en nalaten aan goede doelen.
 • Goede Doelen Gids 2016 bevat praktische informatie over schenken en nalaten aan goede doelen. Ruim 150 goede doelen worden kort beschreven en hun contactgegevens worden vermeld.
 • Spots over schenken en nalaten aan goede doelen. De spots waren o.a. te zien in Socuterazendtijd en staan op goededoelen.nl en sites van leden en notarissen.

RICHTLIJNEN EN HANDLEIDINGEN
Wat moet een executeur doen, welke kwesties spelen er wanneer een goed doel in een testament is opgenomen? Voor beantwoording van dergelijke vragen zijn de volgende producten en diensten ontwikkeld.

 • Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel, documenten die de notaris kan gebruiken tijdens het proces van afwikkelen.  
 • Specifieke wensen van goede doelen bij taxatie en verkoop van registergoederen, met als bijlage een model koopovereenkomst.
 • Richtlijn voor de afwikkeling van testamenten waarin een goed doel als erfgenaam of legataris is aangewezen (i.s.m. de EPN) bevat wensen en verlangens op dit gebied van goede doelen én notarissen.
 • Handleiding voor execteurs die te maken krijgen met een goed doel als erfgenaam of als legataris.
 • Handleiding voor goede doelen die als executeur willen optreden.
 • Q&A's over periodieke gift, periodieke schenkingsovereenkomst (èn modelovereenkomst) en over de afwikkeling van een nalatenschap

DIENSTEN

 • Bureau Nalatenschappen neemt de controle op de afwikkeling van nalatenschappen goede doelen uit handen.
 • NuTestament heeft haar online notariële platform zo ingericht dat nalaten aan goede doelen onder de aandacht wordt gebracht.
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Onderzoek Volkskrant: Goede doelen...

Goede doelen profiteren flink van het gunstig e

De goede doelen koopovereenkomst is...

Koepels van makelaars, waaronder de NVM, de Con

Campagne nalaten gaat door, aansluiten kan...

Bericht van de initiatiefnemers van de campagne

Gerelateerde Ledenberichten

Nieuwe handleiding voor executeurs bij de...

Samen met de werkgroep schenken & nalaten h

Online overeenkomst periodiek schenken met...

Een periodieke schenking aan een goed doel bren

Goede Doelen Gids 2018 in de maak!

Binnen 2 weken krijgen leden – zoals ieder jaar

Samenwerken aan een professionele afwikkeling van nalatenschappen

24 leden nemen deel aan Bureau Nalatenschappen

Lees meer