Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel

Het draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel bestaat uit modelbrieven, volmachten en verklaringen die de notaris kan gebruiken tijdens het proces van afwikkelen. Ook is er een overzicht van de werkzaamheden van een executeur opgenomen, zgn. 'Afwikkeling van een erfenis door een executeur'. Daarbij komen onderwerpen als de verhouding tussen de erfgenamen en de executeur, de belastingaangifte en de beloning van de executeur aan de orde. 

Netwerk Notarissen en Goede Doelen Nederland ontwikkelden het draaiboek om twee redenen. Omdat executeurs/erfgenamen, notarissen èn goede doelen baat hebben bij een heldere, kwalitatief hoogstaande en eenduidige manier van afwikkelen van nalatenschappen met een goed doel erin. En omdat de afwikkeling van een nalatenschap met een goed doel als erfgenaam een aantal bijzondere kenmerken heeft.

Bij de ontwikkeling van het draaiboek is rekening gehouden met de Richtlijnen voor de afwikkeling van nalatenschappen waarin goede doelen als erfgenamen of legatarissen gerechtigd zijn. Deze richtlijnen zijn ook opgenomen op de website van EPN en op het NotarisNet van de KNB.

Netwerk Notarissen is een koepel van ruim 150 kantoren verspreid over het land en circa 600 aangesloten notarissen. Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen delen kennis met als doel elkaars werkwijzen beter te leren kennen. Goede doelen en notarissen kunnen het publiek door de samenwerking beter voorlichten over de (on)mogelijkheden voor het steunen van goede doelen. En ook de afwikkeling van een testament waarin een goed doel is opgenomen gaat door de onderlinge werkafspraken soepeler verlopen.

Stel een vraag

Margreet Plug

hoofd beleid en vereniging
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Externe links