Richtlijnen bij de afwikkeling van nalatenschappen, voor goede doelen en notariaat

De Richtlijnen bij de afwikkeling van nalatenschappen zijn bedoeld als handleiding voor een vlotte afwikkeling van nalatenschappen waarin een of meer goede doelen zijn opgenomen. De Richtlijnen EPN, zoals ze ook wel genoemd worden, bevat wensen en verlangens op dit gebied van goede doelen èn notarissen. Zij zijn daarom bestemd voor gebruik door beide partijen.

In deze richtlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • informeren erfgenamen/legatarissen
 • beneficiaire aanvaarding
 • negatieve nalatenschap
 • volmachten
 • onterfde legitimaris
 • vermogensoverzicht
 • ontruiming woning
 • giften/vergoedingen
 • grafrechten
 • belastingen
 • honorarium

Goede Doelen Nederland werkt met de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) samen om kennis te delen. Waar mogelijk leidt dit tot een praktische uitwerking.

De Richtlijnen EPN zijn ontwikkeld in reactie op de groei van het aantal testamenten met een goed doel erin. Het is voor alle partijen van belang dat nalatenschappen op een kwalitatieve, transparante, betrouwbare en respectvolle wijze worden afgewikkeld.