Samenwerken voor een sterke sector

Sector

De maatschappelijke rol van goede doelen wordt steeds belangrijker. Met een overheid die zich steeds meer concentreert op haar kerntaken en burgers die meer voor zichzelf en de samenleving moeten zorgen, zijn goede doelen organisatoren van sociaal initiatief. Samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen werken zij aan de realisatie van talloze maatschappelijke doelen op het gebied van gezondheid, internationale samenwerking, milieu, welzijn, cultuur en dierenbelangen in binnen- en buitenland.

Jaarlijks wordt circa €5,7 miljard gegeven door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen, vermogensfondsen en via overheidssubsidies. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. De goededoelensector is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Kortom, een sector met een grote verantwoordelijkheid. Goede doelen zijn zich daar van bewust. Voor het realiseren van hun maatschappelijke doelen is het vertrouwen van de samenleving cruciaal. Binnen en buiten de sector wordt daarom op veel fronten samengewerkt voor optimale transparantie, professionele organisaties, goede randvoorwaarden en een sterk imago van de sector.

Gerelateerd Nieuws

Handreiking vruchtgebruik beschikbaar

Er is een nieuwe handreiking waar de verwerking

Inventarisatie vrijwilligersveld...

Op 18 januari 2018 organiseert de NOV de bijeen

Grootste wetenschapscongres filantropie dit...

De International Society for Third-sector Resea

Gerelateerde Ledenberichten

Normbedragen Regeling beloning directeuren...

De maxima uit de ‘Regeling beloning directeuren

Goede Doelen Gids 2018 in de maak!

Binnen 2 weken krijgen leden – zoals ieder jaar

Feiten...

Vanaf 19 oktober staan de resultaten van het se