Samenwerken voor een sterke sector

Sector

De maatschappelijke rol van goede doelen wordt steeds belangrijker. Met een overheid die zich steeds meer concentreert op haar kerntaken en burgers die meer voor zichzelf en de samenleving moeten zorgen, zijn goede doelen organisatoren van sociaal initiatief. Samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen werken zij aan de realisatie van talloze maatschappelijke doelen op het gebied van gezondheid, internationale samenwerking, milieu, welzijn, cultuur en dierenbelangen in binnen- en buitenland.

Jaarlijks wordt circa €5,7 miljard gegeven door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen, vermogensfondsen en via overheidssubsidies. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. De goededoelensector is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Kortom, een sector met een grote verantwoordelijkheid. Goede doelen zijn zich daar van bewust. Voor het realiseren van hun maatschappelijke doelen is het vertrouwen van de samenleving cruciaal. Binnen en buiten de sector wordt daarom op veel fronten samengewerkt voor optimale transparantie, professionele organisaties, goede randvoorwaarden en een sterk imago van de sector.

Gerelateerd Nieuws

VU organiseert cursus ‘Sturen op vertrouwen’

VU Amsterdam organiseert een cursus ‘Sturen van

Overleg met minister over voorkomen...

Naar aanleiding van de commotie rondom wangedra

Reactie Goede Doelen Nederland op...

Afgelopen vrijdag kwam via The Times het nieuws

Gerelateerde Ledenberichten

Evalueer je eigen vrijwilligersbeleid

NOV ontwikkelde een gratis stappenplan waarmee

Maximumbedragen Beloningsregeling...

De maximumbedragen voor het jaarinkomen voor de

Update Qarma app

Goede Doelen Nederland heeft eind vorig jaar ee

Gerelateerde bijeenkomsten
Ledenbijeenkomst...

locatie: Goede Doelen Nederland