Feiten & cijfers over goede doelen

Goede doelen willen transparant zijn. Goede Doelen Nederland doet jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er bijvoorbeeld besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving?  De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Resultaten sectoronderzoek 2016
In het onderzoek naar de cijfers van 2016 hebben 128 van de 154 leden deelgenomen. Dit is 83% van het ledenbestand. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de Internationale samenwerking en Welzijn & Cultuur.

Samenvatting
In totaal hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in 2016 € 2,4 miljard besteed aan hun doel. Dat is ruim 8% meer dan in 2015. De doelbesteding nam bij alle aandachtsgebieden toe. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt op 87%. Dit was in 2015 nagenoeg hetzelfde.

De totale inkomsten bedroegen in 2016 € 2,8 miljard en zijn ten opzichte van 2015 gestegen met 6,4%. De toename trad op bij grote en kleine organisaties, maar bij de middelgrote organisaties was sprake van een daling. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen met 5%. Ten opzichte van 2015 nam bij alle aandachtsgebieden het aandeel van eigen fondsenwerving in de totale inkomsten toe. Inkomsten uit nalatenschappen zijn belangrijk en vormen 22% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving.

In 2016 is de steun uit de samenleving onveranderd groot gebleven. Ten opzichte van 2015 is het aantal leden en donateurs met bijna 8% gestegen.

Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) van de aan het onderzoek deelnemende organisaties, was op full time basis € 100.510. 

 

Stel een vraag

Margreet Plug

hoofd beleid en vereniging
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Bekijk ook