Coördinator Financiële Administratie

Wereldkinderen
Organisatie Wereldkinderen
Datum 14 nov 2017
Vervaldatum 27 nov 2017
Aantal uren 14,4 (0,4 fte)
Plaats Den Haag, Bezuidenhoutseweg 50/58

Organisatie
Wereldkinderen is een kinderwelzijnsorganisatie, bestaande uit 8 medewerkers in loondienst en rond de 100 vrijwilligers, die zich inzet voor het kind in nood over de hele wereld door middel van projecthulp en interlandelijke adoptie.

Taken
Het verrichten van (financieel) administratieve activiteiten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. De (financieel) administratieve werkzaamheden kunnen betrekking hebben op de debiteuren-, crediteuren-, salaris-, sponsor- en/of algemene administratie binnen de verschillende werkgebieden van de organisatie, zoals adoptie en projecthulp. Resultaatgebieden:

(Financiële) gegevens verwerken

 • Verzorgt de (financiële) administratie met betrekking tot de debiteuren-, crediteuren-, salaris-, personeels-, sponsor- en/of algemene administratie binnen de verschillende werkgebieden van de organisatie, zoals adoptie en projecthulp; 
 • Controleert periodiek de verwerking van financiële gegevens, bijvoorbeeld door het uitzoeken van tussenrekeningen:
 • Controleert de aansluiting tussen de boekhouding (het grootboek) en sub administraties;
 • Sluit de boekhouding af ten behoeve van de maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarrapportages;
 • Stelt de facturen en betalingen/betalingsopdrachten betaalbaar en controleert betalingen aan crediteuren evenals de specificatie van de debiteurenposten;
 • Beperkt, waar mogelijk en binnen de daartoe gestelde kaders en procedures, het debiteurensaldo door het versturen van aanmaningen en het treffen van betalingsregelingen;
 • Stelt staat van baten en lasten en balans op van eenvoudige administraties;
 • Verricht werkzaamheden inzake de pensioenadministratie, zoals het aanmelden van deelnemers en het doorgeven van mutaties 
 • Controleert de betaalde/ontvangen premies en uitkeringen in verband met pensioen, ziekte en dergelijke en onderhoudt contacten met de uitvoeringsinstanties;
 • Fungeert als kassier.
 • Resultaat: (Financiële) gegevens verwerkt, zodanig dat de gegevens correct en tijdig zijn verwerkt en betalingen correct en tijdig hebben plaatsgevonden, het debiteurensaldo zoveel mogelijk beperkt is gehouden en de (financiële)administratie up-to-date is, zodat er op ieder moment sturingsinformatie verkregen kan worden.

Informatie beschikbaar stellen

 • Beantwoordt vragen die per telefoon en/of per e-mail binnenkomen, waaronder ook meer complexe financiële vraagstukken door het interpreteren, analyseren en verder uitzoeken van de vraag o.a. door middel van het raadplegen van externe instanties;
 • Maakt periodieke rapportages en ad hoc analyses van financiële aard, zoals projecthulp- en adoptieoverzichten en personeelsrapportages;
 • Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de diverse (financiële) administraties aan de directeur of medewerkers (m.b.t. salaris) en belanghebbenden (in- en extern);
 • Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten;
 • Archiveert (financiële)documenten;
 • Stelt, ten behoeve van de kredietbewaking, cijferoverzichten op met betrekking tot aan te gane en aangegane verplichtingen en het verloop van uitgaven en ontvangsten.
 • Resultaat: Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct geïnformeerd kunnen worden en benodigde overzichten beschikbaar zijn voor het nemen van actie.

Werkprocessen verbeteren

 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie.
 • Resultaat: Werkprocessen verbeterd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter en effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden.

Functie-eisen en profiel

Kennis

 • MBO/HBO werk- en denkniveau; 
 • Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;
 • Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie en financiële administratie;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.

Specifieke functiekenmerken

 • Analytisch vermogen om meer complexe financiële vraagstukken te beantwoorden en om een staat van baten en lasten en balans op te stellen.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van correspondentie;
 • Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;
 • Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
 • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële gegevens en persoonsgegevens.
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling.

Ons aanbod
Organisatorische positie

 • De Financieel administratief medewerker A ressorteert hiërarchisch onder de directeur.
 • De medewerker krijgt functionele aanwijzingen van de directeur.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de directeur, 070-350 66 99. De sollicitatiebrief kan worden gemaild naar: bloemendal@wereldkinderen.nl De uiterste inzenddatum is donderdag 27 november 2017. 

Andere Vacatures
Lees meer vacatures