Werkgroep Impact

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat goede doelen resultaat-/ en impactgericht werken en zichtbaar maken wat zij bereiken. In samenwerking met Steward Redqueen zijn over dit onderwerp dialoogsessies georganiseerd. Ook andere deskundigen hebben aan de bijeenkomsten bijgedragen. Wij werken voor dit onderwerp samen met ABN AMRO, partner van Goede Doelen Nederland.

TAKEN
Het organiseren van bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen. Het doel hiervan is kennisvergroting en het ontwikkelen van manieren voor de aanpak van impact- en resultaatgericht werken door goede doelen.

WERKGROEP IMPACT 
Heleen de Boer (Humanitas)
Herman de Haan (Hersenstichting)
Carlijne Pauwels (Amnesty)
Mark Veen (Plan Nederland)
Marianne Verhaar-Strijbosch (ABN AMRO MeesPierson)
Wim Blok (Woord en Daad)
Annemarie Siemerink (Cliniclowns)

Margreet Plug (Goede Doelen Nederland)
Anjelène van Vliet (Goede Doelen Nederland)

Stel een vraag

Anjelène van Vliet

beleidsmedewerker
06- 52 34 50 47
Email
Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Werkgroep Impact

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Werkgroep Impact

locatie: Goede Doelen Nederland