Bedrijfsvoering & financiën

Goede doelen werken continu aan de kwaliteit van hun organisatie. Goede Doelen Nederland zet zich in voor een professionele en efficiënte bedrijfsvoering door haar leden. Ook werken wij aan de bevordering van de kwaliteit van het financiële beleid van de goede doelen. Dit is voor de sector als geheel van belang. Zo zijn er richtlijnen, diensten en producten ontwikkeld die een organisatie vooruit kunnen helpen of kunnen ondersteunen.

  PRODUCTEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN

  • Het risicomanagement software pakket NARIS
   Partos, Goede Doelen Nederland en het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) werken samen met het doel om organisaties bewust te maken van nut en noodzaak van proactief risicomanagement. Leden kunnen gratis gebruik maken van het door NAR ontwikkelde software pakket NARIS.
  • Sectoranalyse
   Een onderzoek naar de cijfers over de inkomsten algemeen, inkomsten eigen fondsenwerving, bestedingen aan de doelstelling, kosten fondsenwerving en de kosten van beheer & administratie bij leden. Goede Doelen Nederland voert de sectoranalyse jaarlijks uit, in samenwerking met de Kennisbank Filantropie en Mazars Accountants.
  • Online vergelijkingstool via Kennisbank Filantropie
   Organisaties die aan de sectoranalyse deelnemen, kunnen gebruik maken van de gratis online vergelijkingstool via de Kennisbank Filantropie. De tool biedt de mogelijkheid om de organisatie op diverse gebieden met andere leden te vergelijken.

  RICHTLIJNEN / STANDAARDS

  • Richtlijn Financieel Beheer
   Voor een zorgvuldige afweging tussen relevante financiële en niet-financiële doelstellingen; bevat een norm voor de maximale continuïteitsreserve en een format voor rapportage.
  • Aanbeveling ‘kosten toerekening beheer en administratie’
   Voor een verantwoorde toerekeningsmethodiek en meer uniformiteit.
  • Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
   Bij vragen als: op welke MVO-vraagstukken moet ik me richten? waar liggen risico’s en waar kansen? hoe organiseren wij MVO?

  MANIEREN OM JE KENNIS OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN TE VERGROTEN

  • Kwartaal nieuwsbrief
   Met actualiteiten, bijeenkomsten en acties
  • Platformbijeenkomsten
   Kennisbijeenkomsten over een specifiek thema; minimaal twee keer per jaar
  • Netwerk B&F
   Plaats online een bericht, begin een discussie of stel een vraag. Zo kan je met collega’s kennis en ervaring uitwisselen.
  • Helpdesk
   Als je een specialistische vraag hebt, brengen wij je in contact met een deskundige die je hiermee verder kan helpen. Aan de helpdesk zijn experts op verschillende vakgebieden verbonden. Zij staan je graag te woord. De deskundigen geven anderhalf uur gratis eerstelijns advies.

   

  Klap menu uit
  Gerelateerde Ledenberichten

  Hoe duurzaam zijn maatschappelijke...

  Recent is het rapport 'Talk the Talk, Walk the

  Doe mee aan de sectoranalyse 2016!

  Ook in 2016 voert Goede Doelen Nederland de ‘se

  Organisaties maken zich op voor meldplicht...

  Op 1 januari 2016 krijgt Nederland een brede me

  Gerelateerde bijeenkomsten
  Cursus Doelrealisatie (3...

  locatie: Goede Doelen Nederland