Online assessments via HFMtalentindex

Het is voor HR-managers belangrijk te weten waar het talent zit in de organisatie. Wie maken het verschil en hoe kan er meer rendement uit talent worden gehaald? En welke combinatie van talenten werkt het best? Antwoord op deze vragen geeft een dieper inzicht in de organisatie.

LEDENVOORDEEL
Door een samenwerking met HFMtalentindex en Diederik van Dorth kunnen leden tegen een zeer voordelig tarief gebruik maken van online assessments. Dit kan op twee manieren:

  1. door het aanvragen van een individueel assessment
    Je kan een individueel assessment bij Diederik van Dorth aanvragen. 
  2. door een eigen licentie te nemen op HFMtalentindeX
    Grote gebruikers kunnen voor een eigen portal kiezen door een eigen licentie te nemen. 

De HFMtalentindex helpt organisaties om meer rendement uit mensen te halen door talent te herkennen en te benutten. HFMtalentindex biedt een dieper inzicht: Waar zit het talent? Wie maakt het verschil? Welke combinatie van talenten werkt het best? Wat is de impact van talent?

HOE WERKT HET?
Via een portal vullen kandidaten een online assessment in. De testrapportage komt direct beschikbaar. Diederik van Dorth begeleidt het gehele traject. Van een telefonische intake, via het online gereed zetten van de betreffende test tot en met een toelichting aan de medewerker van de rapportage.

HFMtalentindex biedt drie verschillende online assessmenttools. Deze geven organisaties antwoord op

  • selectievragen
  • ontwikkelingsvragen
  • loopbaanvragen 

Diederik van Dorth is loopbaancoach van het loopbaanplatform en loopbaanadviseur. 
HFM helpt organisaties om meer rendement uit talent te halen door talent te herkennen en te benutten.

Edwin van Gerwen, Manager P&O Nederlandse Rode Kruis over zijn ervaring met online assessments

Binnen het Cluster Marktontwikkeling en Fondsenwerving werken bij het Nederlandse Rode Kruis zo’n 35 medewerkers.  Die zijn werkzaam in 5 verschillende teams. Al deze medewerkers hebben in het kader van hun ontwikkeling in 2016/7 een online ontwikkelassessment met 360 feedback gedaan.
De uitkomsten zijn besproken en er zijn individueel afspraken gemaakt om de sterke competenties (nog) beter uit te nutten en de zwaktes daar waar nodig te compenseren. Ook zijn er overzichten van scores per team uitgerold, daarna is binnen de teams met elkaar het gesprek gevoerd hoe de talenten en kwaliteiten van de individuele medewerkers optimaler te benutten.

De meerwaarde van het gebruik van de online HFM assessment zit vooral in het inzicht krijgen op je eigen talenten door je meer open te stellen om feedback te ontvangen. Door dit los te koppelen van het beoordelen wordt het praten over de ontwikkeling van je competenties ‘’gemakkelijker’’ en wordt het geven van feedback ook als ’’ feed forward’’ ervaren.  

Alleen leden Login om meer te lezen.

Video

Contactpersoon Online assessments via HFMtalentindex

Diederik van Dorth

Aequo
06 - 538 627 88
Email
Bekijk ook
Externe links
Leveranciers
8 Categorieën, 49 INKOOPAFSPRAKEN
Gerelateerde Ledenberichten

HFMtalentindex in twee minuten: bekijk de...

Sinds oktober 2015 kunnen leden tegen een zeer

Platformbijeenkomst over WWZ, duurzame...

15 september jl.