Innovatieprogramma

De idealen van goede doelen zijn relevanter dan ooit. Goede doelen hebben de samenleving veel te bieden. Tegelijkertijd verandert de omgeving snel. Veranderende wet- en regelgeving en tal van ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch, technologisch en politiek vlak vragen om aanpassing en vernieuwing. Ook veranderen de behoeften en het gedrag van donateurs en organisaties die de idealen van goede doelen delen. Het moet anders, maar hoe?

Goede Doelen Nederland ondersteunt haar leden bij innoveren op strategisch en operationeel niveau. We organiseren bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis en best practices. Daarnaast brengen we vraag en aanbod bij elkaar, onder andere door co-creatie en inkoopafspraken.

BIJEENKOMSTEN

Het innovatieprogramma bestaat uit diverse soorten bijeenkomsten. We gaan in op strategische vraagstukken als:

 • Waarom is innoveren hard nodig?
 • Hoe geef ik leiding aan innoveren en hoe richt ik mijn organisatiestructuur en -cultuur hierop in?
 • Wat willen we realiseren en wat hebben we daarvoor nodig?

Op operationeel niveau denken we samen na over veranderingen en nieuwe manieren van verbinden. We staan onder andere stil bij onderstaande thema's.

 • Loyaliteit en behoud
 • Online en mobiel fondsenwerven
 • Peer-to-peer fundraising
 • De toekomst van direct mail
 • Neuromarketing
 • Collecteren in een veranderend medialandschap
 • Veranderingen in wet- en regelgeving
 • Veranderingen in betalingsverkeer
 • Crowdfunding

Mocht je een onderwerp missen, laat het ons weten via groenewoud@goededoelennederland.nl

Stel een vraag

Richard Groenewoud

Hoofd Diensten
06 - 17 42 37 70
Email
Documenten
Bekijk ook
Klap menu uit
Gerelateerde Ledenberichten

Inspiratiesessie Innovatie met Steven van...

Op donderdag 28 september vindt de eerste bijee

Veel animo voor fondsenwerving webinars

De serie webinars voor fondsenwervers,

Gratis programma Crowdfunding voor goede...

Goede Doelen Nederland en Kentaa hebben een pro

Gerelateerde bijeenkomsten
Inspiratiesessie Innovatie...

locatie: ABN AMRO in gebouw “Circl” Gustav Mahlerplein, Amsterdam