Arbo-oplossingenboek geactualiseerd

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet 2017 ingegaan. De wijzigingen als gevolg van deze nieuwe wet zijn in het Arbo-oplossingenboek verwerkt. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden onder het tabblad ‘Basiscontract’ waar ook een checklist is opgenomen om na te gaan of het basiscontract aan alle voorwaarden voldoet. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om hun contracten waar nodig aan te passen. Alle nieuwe contracten moeten per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.

Andere wijzigingen vind je bij ‘Verzuimbeleid’ en ‘Medewerkersbetrokkenheid’.
Onder het tabblad ‘Links’ (rechtsboven) is een link opgenomen naar de ‘digitale toolkit Nieuwe Arbowet’. Deze bevat handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet.

De komende tijd zal het oplossingenboek nog verder worden aangepast om het gebruikersvriendelijker te maken en waar nodig inhoudelijk te verbeteren. Mocht je tips of opmerkingen hebben, geef deze dan door aan Anjelène van Vliet via vanvliet@goededoelennederland.nl.

Je vindt het oplossingenboek hier.

Ledenberichten
Meer ledenberichten