Veel animo voor fondsenwerving webinars

De serie webinars voor fondsenwervers, zoals begin 2016 aangekondigd, lijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. De eerste vier sessies trokken grote aantal deelnemers. Goede Doelen Nederland ondersteunt dit initiatief van Baukje Stam, Reinier Spruit en ifunds. Graag brengen we de volgende webinars onder je aandacht.

Volgende webinars
Op www.fondsenwervingwebinars.nl vind je een overzicht van de volgende webinars, waarvoor je je kosteloos kunt aanmelden.

Ledenberichten
Meer ledenberichten