Voortgang postcontracten met PostNL en Sandd

Goede Doelen Nederland heeft de bestaande overeenkomsten met PostNL en Sandd met één jaar verlengd. Het komend jaar zal de werkgroep Inkoop de markt voor verspreiding van post opnieuw verkennen zodat leden ook vanaf 2019 weer van de scherpste tarieven kunnen profiteren. Voor 2018 worden (volgens de bestaande overeenkomsten) de tarieven van PostNL met 2,5% en voor Sandd met 2% verhoogd. Mocht je vragen hebben over onze postcontracten neem dan contact op met Jørgen Stoffers (relatiemanager inkoop) via stoffers@goededoelennederland.nl of via 020 – 422 99 77. 

Ledenberichten
Meer ledenberichten