Eén jaar ITGD: zestig aangesloten organisaties

Goede Doelen Nederland heeft, samen met Nationaal Register en een aantal toezichthouders bij leden, het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD). Een onafhankelijke stichting van en voor toezichthouders. ITGD zet zich in voor de verdere professionalisering van interne toezichthouders (raad van toezicht of bestuur) bij goede doelen. Zij hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid en opereren in een maatschappelijk dynamische omgeving met een hoog afbreukrisico. Dat vraagt veel van de interne toezichthouders.

Nu ruim een jaar later is er een centrum ontstaan voor kennisuitwisseling en netwerken. Zo heeft ITGD een (online) educatieprogramma ontwikkeld met introductiebijeenkomsten, masterclasses, expertsessies en een jaarlijks symposium. Ook helpt ITGD de kwaliteit van het toezicht te bevorderen door het delen van richtlijnen, aanbevelingen en best practices en faciliteert de discussie hierover tussen toezichthouders in de sector.

Op de website van ITGD staat veel actuele informatie relevant voor de uitoefening van het toezicht. Zoals diverse kaders voor het toezicht, bestuursbeloningen, erkenningsregeling, financieel beheer en risicomanagement. Ook is er een online survey voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de toezichthouders ontwikkeld. Op 18 november 2021 organiseert ITGD het derde jaarcongres.

Meer weten over ITGD en hoe jouw organisatie ook kan aansluiten? Klik hier voor meer informatie. Binnenkort ontvangt je organisatie hierover nog een mail.
Klik hier voor een overzicht van de aangesloten organisaties.

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar