SBF start campagne: geef onze sector ruimte

Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF-partners een campagne ontwikkeld om de maatschappelijk waarde van onze sector onder de aandacht te brengen bij politiek Den Haag. Doel is dat het nieuw te vormen kabinet weet waarom en hoe Nederlanders de ruimte moeten krijgen om de samenleving gezonder, duurzamer en rechtvaardiger te maken. En dat dit een plek krijgt in het regeerakkoord. Politiek en overheid hebben hier zelf ook een groot belang bij. Nu én straks in de post-coronatijd.

Pro-filantropie overheidsbeleid
De campagne is één van de zeven sporen die Goede Doelen Nederland samen met de SBF-partners heeft ingezet om tot een meer pro-filantropie overheidsbeleid te komen. De campagne draagt bij aan een politiek klimaat waarbij belangrijke beslissingen die de sector raken gunstig uitvallen voor onze sector. Dus geen wet- en regelgeving die, bedoeld of onbedoeld, de geefbereidheid aantast en geen maatregelen die het vragen om steun bij het Nederlandse publiek beperken. De campagne laat ook zien dat onze sector relevanter is dan ooit. Juist nu tijdens de coronacrisis en straks in de post-coronatijd als de samenleving weer opgebouwd moeten worden. Onze sector heeft veel initiatieven genomen om de samenleving door de crisis heen te helpen.

Kabinetsformatie
De campagne vindt plaats in de periode van de formatie. De nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer oriënteert zich op haar taak en is op zoek naar informatie op de diverse beleidsterreinen. De informateur onderzoekt de mogelijkheden voor een coalitie waarbij de hoofdlijnen van een nieuw regeerakkoord aan de orde zullen komen. Het is in deze periode van belang dat onze wensen en punten voor het nieuw te vormen kabinet worden geadresseerd.

Manifest
De belangrijkste drager van de campagne is het Manifest dat breed ondertekend wordt door diverse koepels uit onze sector. De campagne wordt eind april gelanceerd en zal met name via sociale media plaatvinden. Het Manifest wordt gelanceerd met een korte missievideo met onze kernboodschap en onze punten voor het nieuwe kabinet. Ook worden korte clips gemaakt met goede doelen en betrokken Nederlanders zoals vrijwilligers en donateurs in beeld. Er komt een aparte website waar het Manifest te vinden is en waar de socials naar linken. We zullen onze achterban vragen de campagne te ondersteunen en mee te doen met de lancering onder dezelfde hashtag. Meer informatie volgt snel.

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar