Wijziging Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli van kracht

Per 1 juli treedt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder andere verenigingen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. Aanleiding voor de Wbtr is onder meer een reeks van incidenten op het gebied van governance in de semipublieke sector. Met de Wbtr wordt de taakstelling van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen en het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd en op onderdelen aangescherpt. Zo wordt het voor curatoren eenvoudiger om bestuurders en toezichthouders van een niet-commerciële vereniging en stichting aansprakelijk te stellen ingeval van faillissement. Daarnaast beoogt de Wbtr de regelgeving voor bestuurders van rechtspersonen te uniformeren.

Wat betekent dit voor goede doelen?
Van Doorne (adviseur Helpdesk voor vraagstukken op het gebied van governance en code goed bestuur) geeft in negen punten een toelichting op de betekenis van de wijziging Wbtr voor goede doelen. Ook NOV maakte een handige checklist die inzichtelijk maakt wat de eventuele gevolgen van de Wbtr zijn voor een organisatie.

Klik hier voor de toelichting in 9 punten van Van Doorne.
Klik hier voor de checklist van NOV.

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar