Commissie Normstelling Erkenningsregeling gestart

Om een goed afgewogen en actuele set van normen voor de Erkenningsregeling te waarborgen is een Commissie Normstelling Erkenningsregeling in het leven geroepen. Deze Commissie is onlangs officieel gestart. Tot die tijd was er een Tijdelijke Commissie Normstelling. De definitieve Commissie Normstelling is samengesteld uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang en een aantal experts.

De Commissie stelt de normen vast, evalueert de normen periodiek en past de normen zo nodig aan. De eerste aanpassingen zijn per 1 januari 2017 doorgevoerd. In het kader van het materieel gelijkwaardig maken van de normen aan de ANBI-eisen worden nog enkele aanpassingen doorgevoerd per 1 januari 2018.

Leden van de Commissie Normstelling:

  • Hans Gortemaker, voorzitter is gedurende 35 jaar werkzaam geweest bij PricewaterhouseCoopers (PWC). Sinds 1990 is Hans hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedt diverse bestuurs- en toezichthoudende functies. Hij was lid van het college van deskundigen/tijdelijke commissie normstelling van het CBF.
  • Hans de Cocq van Delwijnen is sinds 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van Raamwerk. Daarvoor is hij werkzaam geweest in directieposities in de sociale werkvoorziening en bij Compaq Computers en Reed Elsevier. Hij is voorgedragen door Nederland Filantropieland.
  • Bregje Krijnen is voorgedragen door de Consumentenbond en vertegenwoordigt in die hoedanigheid het donateurs / consumentenbelang in de Commissie Normstelling. Zij is gedurende 16 jaar werkzaam geweest bij de Consumentenbond en werkt momenteel als advocaat bij UdinkSchepel Advocaten.
  • Helen Overes is jurist en werkzaam als Universitair hoofddocent vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf eind jaren negentig was Helen juridisch adviseur van het CBF en maakte zij deel uit van het college van deskundigen/tijdelijke commissie normstelling.
  • Perry Perfors is voorgedragen door de Consumentenbond en vertegenwoordigt in die hoedanigheid het donateurs / consumentenbelang in de Commissie Normstelling. Hij was tot zijn pensioen in verschillende functies werkzaam bij de Consumentenbond. Daarnaast had hij een aanstelling als hogeschooldocent onderzoekmethodologie.
  • Gerdy Schippers, directeur van Stichting De Basis, is voorgedragen door Goede Doelen Nederland. Zij was ook lid van het college van deskundigen/tijdelijke commissie normstelling. Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring in (inter)nationale not-for-profit organisaties en fondsenwervende instellingen.
Laatste Nieuws
Meer nieuws