Convenant regelt verantwoordelijkheden rondom Erkenningsregeling

Op 30 januari 2017 hebben Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, toezichthouder CBF en de nieuw in te stellen Commissie Normstelling gezamenlijk een Convenant getekend. Met dit Convenant zijn alle afspraken en verantwoordelijkheden rondom de Erkenningsregeling vastgelegd. De convenantspartijen werken samen in de Stuurgroep Erkenningsregeling.

In 2015 is met brede input vanuit de sector de Erkenningsregeling voor goede doelen ontwikkeld. Uiteindelijke doel van de Erkenningsregeling is een goed functionerende sector (professioneel, betrouwbaar en transparant). Met de Erkenning kunnen goede doelen aan donateurs, subsidieverstrekkers, overheid en andere belangstellenden laten zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen en de zaken op orde hebben. Sinds 1 januari 2016 kunnen goede doelen bij toezichthouder CBF de erkenning aanvragen.

Toezicht en normstelling gescheiden
Eén van de wensen vanuit de sector was het scheiden van normstelling en toezicht. Uit onderzoek bleek dat donateurs het meeste vertrouwen hebben in normstelling die onafhankelijk van de sector plaatsvindt. Vanaf nu worden de normen waarop toezichthouder CBF toetst door een aparte onafhankelijke commissie vastgesteld.

Commissie Normstelling
Vanaf februari 2017 zal de 'Commissie Normstelling' haar werkzaamheden beginnen. Zij wordt verantwoordelijk voor het periodiek bij- en vaststellen van de normen van de Erkenning. Deze commissie bestaat uit zeven leden: twee leden op voordracht van de brancheverenigingen van goede doelen, twee leden die het publiek en de donateurs vertegenwoordigen (voorgedragen uit de kring van de Consumentenbond), twee experts en een onafhankelijk voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Bewaking doelstellingen Erkenningsregeling en goede werking stelsel
De doelstelling van de Erkenningsregeling is tweeledig: het bevorderen van het publieksvertrouwen in goede doelen en de kwaliteit van goededoelenorganisaties.

In de Stuurgroep Erkenningsregeling werken de brancheverenigingen, toezichthouder CBF en de Commissie Normstelling samen om deze doelen te realiseren. De Stuurgroep monitort de doelstellingen en de werking van de Erkenningsregeling.

Op dit moment zijn er 453 erkende organisaties.

Laatste Nieuws
Meer nieuws