Pleidooi Goede Doelen Nederland: Wet Markt & Overheid ook op geefmarkt toepassen

Goede Doelen Nederland heeft in een consultatieronde gereageerd op het Wetsvoorstel wijziging Markt & Overheid. De wet, die al sinds 2012 bestaat, moet voorkomen dat, in het geval dat de overheid optreedt als aanbieder van goederen of diensten aan derden, de overheid oneerlijk concurreert met marktpartijen. De wet richt zich nu alleen op economische activiteiten van de overheid. Goede Doelen Nederland pleit voor een bredere toepassing van de wet.

Onthouden van fondsenwerving
Wat Goede Doelen Nederland steeds vaker ziet gebeuren is dat de overheid, naast de door politieke besluitvorming bepaalde middelen, aanvullende financiering zoekt via fondsenwerving. De overheid begeeft zich daarmee expliciet op het terrein van goede doelen. De rol die goede doelen spelen in de samenleving, en waarvoor de vrijwillige steun van het publiek wordt gevraagd, moet niet op dezelfde wijze door overheden worden opgepakt. Daarom is Goede Doelen Nederland van mening dat de overheid zich moet onthouden van fondsenwerving.

Lees hier de brief aan staatssecretaris Keijzer, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Laatste Nieuws
Meer nieuws