Position paper SBF aan Eerste Kamerleden

In een position paper voor de Eerste Kamer houdt SBF een pleidooi voor behoud Giftenaftrek en ANBI regeling. De aanleiding voor deze positionpaper is het besluit van de Eerste Kamer om op 11 april een schriftelijk overleg te houden over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 31 januari 2017 inzake drie evaluatierapporten inzake de Giftenaftrek en de ANBI/SBBI regelingen.

De filantropische sector pleit bij monde van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) voor het behoud van de giftenaftrek en de ANBI- en SBBI-regelingen, omdat daar in Nederland een groot maatschappelijk belang mee gemoeid is.

Klik hier voor het SBF position paper.

Laatste Nieuws
Meer nieuws