Rijksbegroting: voor brede sector geen nieuwe maatregelen, wel verlenging van multiplier giftenaftrek cultuur

Goede Doelen Nederland heeft de Rijksbegroting bekeken op maatregelen voor de sector wat betreft de randvoorwaarden voor publieke steun. Omdat de formatiepartijen nu aan het onderhandelen zijn over een regeerakkoord voor de komende kabinetsperiode, bevatten de kabinetsplannen voor 2018, zoals verwacht, weinig tot geen nieuwe maatregelen.

Nu dus nog geen voorstellen in de sfeer van regelgeving en fiscale maatregelen. De evaluatierapporten rondom de giftenaftrek en ANBI/SBBI waren immers al vlak na de verkiezingen controversieel verklaard. Voorstellen naar aanleiding van de evaluaties worden overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Verlenging multiplier cultuur
Wel is de geldigheidsduur van de regeling van de multiplier giftenaftrek voor culturele instellingen met een jaar verlengd. Deze regeling vervalt dus nog niet per 1 januari 2018, maar per 1 januari 2019.

Wetsvoorstel UBO-register uitgesteld
Al eerder werd aangekondigd dat het kabinet werkt aan het zogenaamde UBO-register, als uitvloeisel van Europese afspraken. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten dat pas in het voorjaar van 2018 een nieuw wetsvoorstel wordt gepresenteerd.

Er zullen geen Algemene Financiële Beschouwingen plaatsvinden. De discussie over de begroting wordt gecombineerd met het debat over het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Zodra de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met het nieuwe regeerakkoord komen zal Goede Doelen Nederland het regeerakkoord bekijken op opvallende maatregelen die de randvoorwaarden voor publieke steun kunnen raken.

Laatste Nieuws
Meer nieuws