Sector start Impact Challenge

PwC kondigde vorige maand aan te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse Transparantprijs. Deze prijs leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de verslaglegging en transparantie van de goededoelensector. Het is nu tijd voor een volgende stap en een nieuw inititatief: de Impact Challenge. De Impact Challenge is een idee van Wakker Dier, Nierstichting, Plan, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, The Hunger Project, CBF, Impact Centre Erasmus, PwC en Goede Doelen Nederland.

Wat is de Impact Challenge?
De Impact Challenge is het vervolg op de Transparantprijs. Het bestaat uit verschillende onderdelen die inspelen op de gezamenlijke uitdaging waar de sector nu voor staat om de maatschappelijke impact van het werk van goede doelen te vergroten en zichtbaarder te maken. De Impact Challenge heeft als doel om:

 • ‘Impact’ op inspirerende wijze te agenderen en onze sectorbrede kennis te verdiepen
 • Van elkaar te leren en kennis uit te wisselen over het realiseren van impact
 • Sectorbreed te discussiëren over impact en effectiviteit op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke trends

Daarnaast wordt onderzocht of de door de VN vastgestelde en wereldwijd gedragen Sustainable Development Goals (SDG’s) een bruikbare kapstok bieden om onze impact als sector zichtbaar te maken en in een breder perspectief te plaatsen. Zowel het bedrijfsleven als overheden linken hun maatschappelijke inzet aan deze SDG’s.

Wat gebeurt er in 2017?
De Impact Challenge start nog dit jaar met de eerste activiteiten om ‘impact’ sectorbreed te agenderen: 

 • Jaarlijkse impactmeting: Waar staan we als sector op het gebied van impact?
  Om dit te meten, neemt het CBF voortaan reflectievragen over impact op in de jaarlijkse toetsing. Binnenkort ontvangt u als erkend goed doel een e-mail met een verdere toelichting en link naar de jaarlijkse toetsing.
 • Impact evenement: Wat kunnen we van elkaar leren?
  In november organiseren we een impact evenement waar we inspirerende voorbeelden van impactrealisatie uitwisselen. Ook ontdekt u hier wat de uitkomsten zijn van de eerste jaarlijkse impactmeting van het CBF. De uitnodiging voor het impact evenement ontvangt u na de zomer.
 • Leergang doelrealisatie: Hoe kan je als goed doel impactgericht werken?
  Om goede doelen te ondersteunen bij het impactgericht werken en het naleven van de Erkenningsregeling op dit punt, organiseert Goede Doelen Nederland in september de leergang doelrealisatie. De leergang is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van Goede Doelen Nederland. Binnenkort wordt een uitnodiging voor deze leergang rond gestuurd. 

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws