Uitzending Argos toont belang Erkenning

Afgelopen zaterdag 16 september heeft Argos radio 1 een item uitgezonden over de werkwijze van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF) en over de wijze waarop toezicht op goede doelen is geregeld.

De uitzending toont maar weer eens aan hoe belangrijk de Erkenningsregeling is voor de goededoelensector. Het is onze waarborg voor een gezonde, schone en transparante sector die de risico’s op misstanden beperkt. Goede Doelen Nederland stelt zich op het standpunt dat de kracht van het Erkenningsstelsel zit in de brede werking en aantrekkingskracht voor nog niet erkende goede doelen.

Als sector hebben wij daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Professionele organisaties laten zich wat ons betreft vanzelfsprekend erkennen door het CBF en laten zo zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen en de zaken op orde hebben. Wij roepen onze leden dan ook expliciet op om hun Erkenning met trots uit te dragen richting donateurs en andere betrokkenen. Hoe meer goede doelen dit doen, hoe groter de bekendheid en de aantrekkingskracht van de Erkenning.

Het Erkenningsstelsel is een resultaat van zelfregulering dat we als sector nadrukkelijk hebben gewenst. We hebben gekozen voor een onafhankelijke toezichthouder die op de naleving van de normen toetst en de Erkenningen toekent. Het is in het belang van de goededoelensector dat de Erkenning relevant is en breder bekend wordt. Het CBF zal daarom het publiek oproepen alert te zijn op de Erkenning en start in oktober een campagne om het publiek te informeren over de Erkenning en de kwaliteitseisen.

Op weg naar een brede werking van de Erkenning is het van belang dat misstanden gesignaleerd worden die het imago van de sector kunnen schaden. Ook dit is een rol voor de toezichthouder. Goede Doelen Nederland stelt de Erkenning als voorwaarde voor het lidmaatschap en ondersteunt haar leden in het naleven van de normen.

 

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws