Samenwerken voor een sterke sector

Sector

De maatschappelijke rol van goede doelen wordt steeds belangrijker. Met een terugtredende overheid en burgers die meer voor zichzelf en de samenleving zorgen, zijn goede doelen organisatoren van sociaal initiatief. Samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen werken zij aan de realisatie van talloze maatschappelijke doelen op het gebied van gezondheid, internationale samenwerking, milieu, welzijn, cultuur en dierenbelangen in binnen- en buitenland.

Jaarlijks wordt circa €4 miljard gegeven door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen, vermogensfondsen en via overheidssubsidies. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. De goededoelensector is inmiddels niet weer weg te denken uit onze samenleving. Kortom, een sector met een grote verantwoordelijkheid. Goede doelen zijn zich daar van bewust. Voor het realiseren van hun maatschappelijke doelen is het vertrouwen van de samenleving cruciaal. Binnen en buiten de sector wordt daarom op veel fronten samengewerkt voor optimale transparantie, professionele organisaties, goede randvoorwaarden en een sterk imago van de sector.

Gerelateerd Nieuws

Schrijf je nu in voor symposium en politiek...

Goede Doelen Nederland organiseert, in samenwer

Goededoelenloterij als Nederlandse traditie...

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel E

Ingezonden opinieartikel SBF 'Giftenaftrek...

Op 6 februari is er, mede namens Goede Doelen N

Gerelateerde Ledenberichten

Wat zeggen partijprogramma’s over...

NOV zocht het uit, geeft de highlights en zet d

Normen erkenningsregeling per 1 januari 2017...

De Tijdelijke Commissie Normstelling (TCN) heef

Indexering maxima beloningsregeling

Met ingang van 1 januari 2017 worden, in navolg

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Kennisgroep...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Kennisgroep...

locatie: Goede Doelen Nederland