Sectoronderzoek

Goede Doelen Nederland zet zich in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de maatschappelijke bijdragen van goede doelen. En voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Binnen de sector worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Goede Doelen Nederland voert elk jaar een sectoranalyse uit onder de leden. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de lidorganisaties: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Onderzoeksbureau WWAV doet onderzoek naar het vertrouwen van de donateurs in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen.

Goede Doelen Nederland is, in samenwerking met het Centrum voor Strategische Filantropie van de Erasmus Universiteit, gestart met onderzoek naar de impact, de maatschappelijke bijdrage die de goede doelen sector levert.

'Geven in Nederland' is een tweejaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Werkgroep Filantropie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur
06 - 52 38 21 48
Email
Onderwerpen Sectoronderzoek
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Verantwoordingsformats directiesalaris...

De ledenvergadering heeft op 1 oktober jl.

Gulle gever wil meer schenken dan geld

Betrokkenheid gulle gevers bij maatschappelijk 

Geven aan goede doelen blijft verrassend...

Met deze kop presenteerde de VU gisteren de res

Gerelateerde Ledenberichten

Doe mee aan de sectoranalyse 2016!

Ook in 2016 voert Goede Doelen Nederland de ‘se

Doe mee aan het onderzoek 'Filantropie in...

Het onderzoek ‘Filantropie in Nederland’ brengt