Sectoronderzoek

Goede Doelen Nederland zet zich in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de maatschappelijke bijdragen van goede doelen. En voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Binnen de sector worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Goede Doelen Nederland voert elk jaar een sectoranalyse uit onder de leden. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de lidorganisaties: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Onderzoeksbureau WWAV doet onderzoek naar het vertrouwen van de donateurs in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen.

'Geven in Nederland' is een tweejaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Werkgroep Filantropie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Geven in Nederland 2017 gepresenteerd

Op 20 april zijn de resultaten van ‘Geven in Ne

Doe mee aan het behoefteonderzoek...

Er is een groot behoefteonderzoek naar kennison

Grootste gevers zijn vermogende ondernemers...

ABN AMRO MeesPierson en Maastricht University d

Gerelateerde Ledenberichten

Indexering maxima beloningsregeling

Met ingang van 1 januari 2017 worden, in navolg

Hoe duurzaam zijn maatschappelijke...

Recent is het rapport 'Talk the Talk, Walk the

Doe mee aan de sectoranalyse 2016!

Ook in 2016 voert Goede Doelen Nederland de ‘se