Thema's

Kenmerkend voor goede doelen is dat zij een beroep doen op de steun van het publiek om samen tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. Uit het tweejaarlijks onderzoek van Geven in Nederland blijkt dat in 2015 door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen en vermogensfondsen in Nederland ruim 5,7 miljard euro aan goede doelen werd gegeven. In 2013 was dit nog 4,4 miljard euro. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in voor het goede doel. De overheid stimuleert het geefgedrag door belastingvoordelen en laat de regulering grotendeels aan de sector zelf over. 

Voor goede doelen is het vertrouwen van de samenleving de belangrijkste basis om hun maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Goede zelfregulering met als doel een efficiënt werkende, transparante sector met goed toezicht draagt bij aan dat vertrouwen. Als brancheorganisatie zet Goede Doelen Nederland zich in voor het maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Wij bewaken en verbeteren de randvoorwaarden waarbinnen goede doelen hun maatschappelijke doelen kunnen realiseren.

Goede Doelen Nederland is daarom actief op verschillende thema's. Wij zijn een samenwerkings- en gesprekspartner van overheid, maatschappelijke organisaties, andere partijen binnen de sector, bedrijfsleven, wetenschap en buitenlandse collegaorganisaties.

Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Positionpaper SBF Giftenaftrek naar Tweede...

Woensdag 13 juni heeft SBF (Samenwerkende Branc

Gezamenlijk Actieplan Integriteit naar...

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over misstan

Sector snel in gesprek met staatssecretaris...

Donderdag 26 april jl.

Gerelateerde Ledenberichten

Evalueer je eigen vrijwilligersbeleid

NOV ontwikkelde een gratis stappenplan waarmee

Rooster voor Donateurswerving

Direct Dialogue is een belangrijk wervings- en

Campagne ‘Geef Gerust’ start op 19 oktober

Zoals al eerder aangekondigd start op 19 oktobe

Gerelateerde bijeenkomsten
Vervolgsessie lezing Bob de...

locatie: Goede Doelen Nederland