Thema's

Kenmerkend voor goede doelen is dat zij een beroep doen op de steun van het publiek om samen tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. Jaarlijks wordt door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen en vermogensfondsen in Nederland circa € 4 miljard gegeven aan goede doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hier hun tijd, kennis en netwerken voor in. De overheid stimuleert het geefgedrag door belastingvoordelen en laat de regulering grotendeels aan de sector zelf over. 

Voor goede doelen is het vertrouwen van de samenleving de belangrijkste basis om hun maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Goede zelfregulering met als doel een efficiënt werkende, transparante sector met goed toezicht draagt bij aan dat vertrouwen. Goede Doelen Nederland zet zich in voor het maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Wij bewaken en verbeteren de randvoorwaarden waarbinnen goede doelen hun maatschappelijke doelen kunnen realiseren.

Goede Doelen Nederland is daarom actief op verschillende thema's. Wij zijn een samenwerkings- en gesprekspartner van overheid, maatschappelijke organisaties, andere partijen binnen de sector, bedrijfsleven, wetenschap en buitenlandse collegaorganisaties.

Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Schrijf je nu in voor symposium en politiek...

Goede Doelen Nederland organiseert, in samenwer

Goededoelenloterij als Nederlandse traditie...

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel E

Ingezonden opinieartikel SBF 'Giftenaftrek...

Op 6 februari is er, mede namens Goede Doelen N

Gerelateerde Ledenberichten

Wat zeggen partijprogramma’s over...

NOV zocht het uit, geeft de highlights en zet d

Antwoord op vragen over...

De Belastingdienst heeft een digitale ‘regelhul

Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen 2016

Tot 23 september kunnen weer projecten ingedien

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Kennisgroep...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Kennisgroep...

locatie: Goede Doelen Nederland