Verantwoording en toezicht

Goede doelen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in de samenleving. Goede doelen moeten transparant zijn en verantwoording afleggen over hun werkwijze, de kostenen en de bestedingen aan hun donateurs en de maatschappij . 

Binnen de sector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden normen en gedragscodes gebaseerd op zelfregulering.

Per 1 januari 2016 is de Erkenningsregeling Goede Doelen ingevoerd. Deze Erkenningsregeling vervangt alle oude keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen door één standaard voor kwaliteit en transparantie. Voor het publiek eenduidig en overzichtelijk. Goede doelen kunnen zo laten zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen, hun maatschappelijke doelen realiseren en transparant zijn. Dit draagt bij aan het publieksvertrouwen. 

 

 

Stel een vraag

Margreet Plug

hoofd beleid en vereniging
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Commissie Normstelling Erkenningsregeling...

Om een goed afgewogen en actuele set van normen

Convenant regelt verantwoordelijkheden...

Op 30 januari 2017 hebben Goede Doelen Nederlan

Keurmerk Goede Doelen opgeheven

Het Keurmerk Goede Doelen heeft aan de eigen ke

Gerelateerde Ledenberichten

Normen erkenningsregeling per 1 januari 2017...

De Tijdelijke Commissie Normstelling (TCN) heef

Wijziging Richtlijn 650 in voorbereiding

Richtlijn 650 is voor goede doelen een belangri

Validatiestelsel weer paar stappen verder

In 2015 is VFI in samenwerking met IF en het CB