Verantwoording en toezicht

Goede doelen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in de samenleving. Goede doelen moeten transparant zijn en verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werkwijze, de kosten, de bestedingen en de resultaten. 

Binnen de sector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden normen en gedragscodes gebaseerd op zelfregulering.

Per 1 januari 2016 is de Erkenningsregeling Goede Doelen ingevoerd. Alle oude keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen zijn  vervangen door de nieuwe Erkenning. Met deze Erkenning kunnen goede doelen laten zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen, hun maatschappelijke doelen realiseren en transparant zijn. Dit draagt bij aan het publieksvertrouwen. 

Het jaar 2016 was een overgangsjaar waarin alle bestaande keurmerkhouders zijn overgegaan naar de Erkenning. De Erkenningregeling is onderdeel van het Validatiestelsel dat de sector, vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), heeft ontwikkeld. Het Validatiestelsel is een direct voortvloeisel uit het in 2011 gesloten convenant 'Ruimte voor geven' tussen SBF en de overheid. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen overheid en de sector, over het vergroten van transparantie en het versterken van het publieksvertrouwen. 

 

Stel een vraag

Margreet Plug

hoofd beleid en vereniging
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Convenant regelt verantwoordelijkheden...

Op 30 januari 2017 hebben Goede Doelen Nederlan

Keurmerk Goede Doelen opgeheven

Het Keurmerk Goede Doelen heeft aan de eigen ke

Overheidssteun voor brede werking Erkenning...

De overheid neemt diverse maatregelen om een br

Gerelateerde Ledenberichten

Normen erkenningsregeling per 1 januari 2017...

De Tijdelijke Commissie Normstelling (TCN) heef

Wijziging Richtlijn 650 in voorbereiding

Richtlijn 650 is voor goede doelen een belangri

Validatiestelsel weer paar stappen verder

In 2015 is VFI in samenwerking met IF en het CB