Verantwoording en toezicht

Goede doelen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in de samenleving. Goede doelen moeten transparant zijn en verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen. 

Binnen de sector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden gedragscodes. Goede Doelen Nederland heeft bovendien verschillende richtlijnen opgesteld. Alle leden van Goede Doelen Nederland houden zich hieraan. Het CBF is de toezichthouder in de sector en controleert of goede doelen zich houden aan de vereisten die het keurmerk voorschrijft over de inkomsten en de bestedingen. Alle leden van Goede Doelen Nederland hebben een CBF-keur. In de afgelopen periode is een nieuw stelsel voor toezicht en verantwoording uitgewerkt met een erkenningsregeling voor goede doelen. Vanaf 1 januari 2016 kunnen goededoelenorganisaties zich bij het CBF aanmelden voor een erkenning.

Zowel het bestaande systeem als het nieuwe stelsel met erkenningsregeling is gebaseerd op zelfregulering binnen de sector. Vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), heeft de sector in 2011 een convenant 'Ruimte voor geven' gesloten met de overheid. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen overheid en de sector, over het vergroten van transparantie en het versterken van het publieksvertrouwen. De ontwikkeling van het nieuwe stelsel en erkenningsregeling is een direct resultaat van dit convenant.

Stel een vraag

Margreet Plug

hoofd beleidsprogramma's
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Onderwerpen Verantwoording en toezicht
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Reactie VFI op Volkskrantartikel 19...

Vandaag publiceerde de Volkskrant een nieuwsber

Interview met de initiatiefnemers van het...

Een nieuw stelsel voor de filantropische sector

Reactie VFI op voorpagina artikel AD

Vanmorgen opent het AD met een artikel over de

Gerelateerde Ledenberichten

Alles over de nieuwe erkenningsregeling

Er is een nieuwe eenvoudige website online waar

Validatiestelsel weer paar stappen verder

In 2015 is VFI in samenwerking met IF en het CB