Codes en richtlijnen

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling.

Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden de volgende codes, regels en richtlijnen: 

  • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.
  • Erkenningsregeling Goede Doelen.
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen.
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

WIJZIGING RICHTLIJN 650 FONDSWERVENDE INSTELLINGEN
Op 11 oktober 2016 zijn de herziene richtlijn RJ 650 voor fondsenwervende organisaties en de nieuwe richtlijn RJK C2 voor kleine fondsenwervende organisaties gepubliceerd. In de normen van de erkenningsregeling werd RJ 650 namelijk niet verplicht gesteld voor organisaties in categorie A of B.

Gerelateerd Nieuws

De nieuwe RJ 650 is gepubliceerd

Op 11 oktober 2016 zijn de herziene RJ 650 voor