Het Generaal college voor de behandeling van beheerszaken is op zoek naar een voorzitter

Organisatie

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een

Voorzitter (vrijwilliger)

Wil jij een rol spelen in de financiële toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland? Ben jij een verbinder met bestuurlijke, strategische én financiële kennis en ervaring en wil je jouw kwaliteiten en werkervaring inzetten om te werken aan een toekomstbestendige kerk? Dan kom je als geroepen!

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) is het orgaan binnen de Protestantse Kerk in Nederland dat op basis van een toekomstgerichte strategie regelingen voorschrijft voor het financieel beheer van de lokale gemeenten en diaconieën en dat aanwijzingen geeft voor de wijze waarop de negen Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB's) toezien op dat financieel beheer. Daarnaast rapporteert het GCBB aan de generale synode en het bestuur van de dienstenorganisatie en adviseert hen door het maken van analyses en trends op basis van de meest actuele landelijke inzichten over de financiële situatie van de plaatselijke gemeenten. De taak en de opdracht van het GCBB zijn kerkordelijk vastgelegd. Het GCBB kan adviezen, richtlijnen en modellen opstellen voor de plaatselijke gemeenten/diaconieën. Deze moeten zich vervolgens houden aan de door het GCBB opgestelde richtlijnen.

Voor het GCBB zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Het GCBB wordt naast de onafhankelijke voorzitter gevormd door de afgevaardigden van de negen Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) en een lid van de financiële commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode.

Taken

Wat vragen wij?
Gezien de ontwikkelingen van de kerk op plaatselijk niveau, waaronder de afnemende bestuurskracht, breng je als ideale kandidaat ruime aantoonbare bestuurlijke ervaring, ervaring met het organiseren van goed bestuur en ervaring met veranderprocessen mee. Gezien het expertisegebied van het college is gedegen kennis van financieel beheer en werkervaring belangrijk, maar tegelijkertijd het besef dat het plaatselijk financieel beheer nog grotendeels door vrijwilligers wordt uitgevoerd.

Functie-eisen en profiel

Daarnaast is het belangrijk dat je in staat bent strategisch te denken en te handelen, de kerkelijke structuur te doorgronden en dat je weet welke stappen en interventies nodig zijn voor verandering. Je bent als meelevend lid verbonden aan een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en herkent je in de competenties verbindend, langetermijndenken en integer.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het voorzitten van de vergaderingen van het GCBB, die 6 keer per jaar plaatsvinden, maar ook het vormen en het voorzitten van werkgroepen of andere voorbereidende werkzaamheden. Je bent gemiddeld 1 à 2 dagdelen

Ons aanbod

Wat bieden wij?
Je gaat deel uitmaken van een zeer actief en kundig college, waar je de ruimte krijgt om jouw expertise en kennis in te zetten voor de toekomst van de kerk. Gezamenlijk zullen jullie je buigen over de financiële vraagstukken waar de kerk op dit moment en in de toekomst mee te maken krijgt. Je werkt op strategisch en beleidsniveau intensief samen met de algemeen directeur van de dienstenorganisatie. In deze functie lever je een grote bijdrage aan een toekomstbestendige kerk en bouw je waardevolle contacten op met verschillende gremia binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Uiteraard ontvang je een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.
Een benoeming geldt voor een periode van 4 jaar.

Informeren en solliciteren

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Wim Oosterom, huidige voorzitter GCBB, per e-mail via w.oosterom@protestantsekerk.nl of tel. 06-57571658. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk vrijdag 23 augustus 2024 naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Annemarie Ledeboer, HR adviseur, o.v.v. vacaturenummer 2024-033.

Er zal vanuit het college in samenwerking met de dienstenorganisatie een selectiecommissie worden samengesteld.

De uiteindelijke benoeming zal plaatsvinden door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.