Lid RvT

Organisatie

De spijsvertering is een bron van gezondheid maar ook het startpunt van veel ziekten. De impact van een spijsverteringsziekte is levensgroot. De Maag Lever Darm Stichting werkt via impactroutes aan een gezonder Nederland, voor spijsverteringspatiënten in het bijzonder.

Voor de Maag Lever Darm Stichting én voor Stichting Belangen MDL-patiënten zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht. Onze Raad van Toezicht bestaat uit 5-7 leden.


Er zijn twee subcommissies ingesteld: De benoemings- en renumeratiecommissie en de auditcommissie. In deze rol maak jij deel uit van de auditcommissie.

Taken

De Raad van Toezicht vormt een complementair team dat samen beschikt over de vereiste kennis en kunde om generalistisch en nauwgezet toezicht te houden op het beleid en de strategie van de MLDS en de Stichting Belangen MDL-patiënten en sparringpartner te zijn van het bestuur. De RvT bestaat in beginsel uit 5-7 leden. De zittingsduur van de leden van de RvT bedraagt maximaal twee termijnen van vier jaar. Herbenoeming van een lid wordt steeds zorgvuldig overwogen en is dan ook geen automatisme.

Er wordt daarnaast gestreefd naar diversiteit op meerdere vlakken.

De vergaderfrequentie is vier- tot vijfmaal per jaar. De RvT heeft twee commissies ingesteld: de benoemings- en remuneratiecommissie en, de auditcommissie. De leden van de RvT ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten kunnen worden vergoed. Er is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Functie-eisen en profiel

De leden van de RvT beschikken met elkaar over de deskundigheid en vaardigheid om hun toezichthoudende taak te vervullen. Op dit moment zijn er vijf leden met verschillende, complementaire expertises (medisch, communicatie en management in zorginstellingen, goede doelen, financieel/ accountancy en juridisch). Het aandachtsgebied van de gezochte kandidaat ligt op het gebied van de bedrijfsvoering. Wij zoeken een enthousiast en gedreven persoon met:

· affiniteit met de doelstellingen en visie van de stichtingen.

· algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring of ervaring met het leidinggeven aan grote-, complexe organisatie-eenheden.

· gevoel voor een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

breed algemeen inzicht in de samenhang tussen strategische, economische en financiële ontwikkelingen, om activiteiten te kunnen beoordelen en stimuleren die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en financiële stabiliteit van de MLDS.

academisch werk en denkniveau en aantoonbare, brede kennis en ervaring in bedrijfsvoering. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan financiële sturing, planning en control, en bedrijfsprocessen.

kennis van filantropie en kennis van de afhandeling van nalatenschappen zijn een pré.

Ons aanbod

De Maag Lever Darm Stichting biedt een uitdagende rol aan binnen een open communicerende Raad van Toezicht en de auditcommissie.

Wij bieden jou de kans om vanuit een multidisciplinair team een belangrijke bijdrage te leveren aan de strijd voor een gezonde spijsvertering in Nederland.

Als lid van de Raad van Toezicht ontvang je geen beloning, wel hanteren wij een onkostenvergoeding.

Informeren en solliciteren

Mail je motivatie en CV uiterlijk 6 augustus onder vermelding van ‘Lid RvT' naar sollicitatie@mlds.nl. Heb je vragen over de rol of de procedure, neem dan contact op met de bestuurssecretaris a.i., Anca Rokosch, via ancarokosch@mlds.nl. We kijken uit naar je reactie!

Bij de MLDS hebben we veel aandacht voor een gezonde leefstijl en roken we liever niet, of helpen je graag hiermee te stoppen. We reizen bij voorkeur met het openbaar vervoer of de fiets.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.