Lid van de Ledenraad (Vrijwilligersfunctie)

De Dierenbescherming
Organisatie De Dierenbescherming
Datum 18 aug 2017
Vervaldatum 15 oct 2017
Aantal uren De ledenraad vergadert min. 4 x p/j, meestal 1 dagdeel.
Plaats Den Haag

Organisatie
Al ruim 150 jaar komt de Dierenbescherming op voor het welzijn van dieren in Nederland en biedt zorg, opvang en bescherming aan dieren. De Dierenbescherming wil inspelen op- en zinvol onderdeel zijn van haar omgeving. We gaan daarbij uit van de combinatie dier, mens en maatschappij: dierenwelzijn staat vanzelfsprekend centraal, maar de Dierenbescherming ziet dat ze ook een rol heeft richting mens en maatschappij. Werken aan dierenwelzijn komt ten goede aan het dier én aan de mens. Onze missie "De Dierenbescherming komt op voor het welzijn van dieren in Nederland en zorgt voor het redden, opvangen en beschermen van dieren."

Dieren kunnen rekenen op de professionele en toegewijde inzet van onze mensen. Een groot deel daarvan zet zich vrijwillig in voor de Dierenbescherming. Bij elkaar werken er zo'n 5.000 vrijwilligers voor ons en daarnaast gaan er in onze jaarlijkse collecteweek nog 28.000 mensen met de collectebus de straat op. Zonder hun toegewijde inzet zou de dierenbescherming niet bestaan! Dat geldt overigens ook voor de 123.000 leden en 43.000 donateurs. Door hun steun zijn we de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van dieren.

Missie, visie en doelstelling
Voor de komende jaren hebben we een zevental strategische doelen vastgesteld die leiden tot meer dierenwelzijn in Nederland:

 • Optimalisering van de bedrijfsvoering
 • Dierinhoudelijke prioritering
 • Landelijke dekking, regionale focus
 • Moderne manier van boeien, binden en oogsten
 • Dierenbescherming digitaal
 • Regieorganisatie in de keten
 • Exploratie van de zakelijke markt

Taken
De ledenraad bestaat uit 25 leden, 12 provinciaal en 12 landelijk gekozen leden. Zij kiezen gezamenlijk de voorzitter uit hun midden. De vrijgekomen plaats wordt aangevuld met de eerste kandidaat van de reservelijst (waarbij rekening gehouden wordt met landelijke of provinciale vertegenwoordiging).

Het lidmaatschap van de ledenraad is onbezoldigd en wordt vervuld door vrijwilligers. Leden moet ouder zijn dan 18 jaar en minimaal drie maanden lid zijn van de Dierenbescherming. De leden van de ledenraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn tweemaal herkiesbaar (max. 9 jaar).

 • Als lid van de ledenraad zit je in het hoogste orgaan binnen de (verenigings)structuur van de Dierenbescherming.
 • De ledenraad heeft wettelijke en statutair toebedeelde benoemings-  en goedkeurings- en besluitvormende bevoegdheden.
 • De ledenraad werkt samen met de raad van toezicht en de bestuurder en richt zich op het dierenwelzijn, de kern van de Dierenbescherming. Zij vormen mede de missie&visie&strategie van de organisatie.
 • De ledenraad is een klankbordgroep voor de bestuurder en kan gevraagd en ongevraagd advies geven ten aanzien van strategische dierinhoudelijke onderwerpen.
 • Belangrijk daarbij is dat achterban van de Dierenbescherming zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.

Functie-eisen en profiel
Wat verwachten wij van jou:

 • Sterke affiniteit met de doelstellingen en activiteiten;
 • Kennis hebben en volgen van actuele ontwikkelingen op gebied van dierenwelzijn in de maatschappij;
 • Goed contact onderhouden met de leden en de achterban van de Dierenbescherming;
 • Teamspeler en vertegenwoordiger zijn en vanuit die invalshoek een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat;
 • Acteren en laveren tussen betrokkenheid en afstand;
 • Beschikken over aantoonbaar relevante netwerken;
 • Actieve bijdrage leveren aan de samenwerking tussen ledenraad, bestuurder en raad van toezicht;

Je beschikt over:

 • Minimaal HBO werk/denkniveau
 • Communicatie en sociale vaardigheden
 • Oplossingsgerichtheid
 • Omgevingssensitiviteit
 • Besluitvaardigheid
 • Integriteit
 • Discussievaardigheden
 • Beheersen van vergadertechnieken
 • Voldoende beschikbaar (vier vergaderingen per jaar en deelname aan een commissie)

Informeren en solliciteren
Interesse? Overweeg je jezelf kandidaat te stellen voor onze Ledenraad? Vraag dan een informatiepakket aan, door een email met je contactgegevens te sturen naar: ledenraadsverkiezing@dierenbescherming.nl. In het informatiepakket zit ook een formulier waarmee je je kan aanmelden als kandidaat. Kandidaatstellen kan tot 15 oktober 2017, maar we verzoeken je om zo snel mogelijk in te schrijven. Ook als je nog geen lid bent van de Dierenbescherming kan je je kandidaat stellen voor de Ledenraad. Het is dan wel een vereiste dat je lid wordt.

Andere Vacatures
Lees meer vacatures