Lid voor de Raad van Toezicht (M/V)

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
Organisatie NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
Datum 07 feb 2018
Vervaldatum 01 mar 2018
Aantal uren n.v.t.
Plaats Amsterdam

Organisatie
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) is al 68 jaar hét goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Jaarlijks maken we honderden projecten mogelijk die deze kinderen en jongeren helpen om te kunnen spelen, sporten, leren, op vakantie gaan, wonen en werken, samen met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten. Dit kunnen we doen dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers. Ons ideaal: een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven.

Taken
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie met betrekking tot de directie en de algemene gang van zaken van de stichting.

Integraal toezicht houden, zoals:

 • Controle op de realisatie van de doelstellingen, programma’s en activiteiten van de stichting
 • Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening)
 • Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan
 • Goedkeuring van statutenwijziging(en), ontbinding van de stichting
 • Goedkeuring van het aangaan van een juridische fusie of splitsing
 • Toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie
 • Goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis
 • en vertegenwoordiging van de stichting

Functie-eisen en profiel

 • U bent een persoon met een overtuigende kennis van en affiniteit met de gehandicaptensector en u heeft een toezichthoudende houding en dito ervaring.
 • U beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie en een landelijk netwerk dat van belang is voor de organisatie (bijv. overheid, politiek, zorg, zorgverzekeringen, landelijke belangenbehartiging, ondernemers, enz.).
 • De vacature waarvoor wordt geworven betreft een toezichthouder met kennis op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling.

Ons aanbod

 • NSGK is een fondsenwervende organisatie met een professioneel, enthousiast en betrokken team van directie, medewerkers en RvT. De RvT bestaat uit vijf leden.
 • Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd (reiskosten worden wel vergoed) en het is gebruikelijk om drie tot vier keer per jaar te vergaderen.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder, Henk-Willem Laan, via 020-6791200 of hwlaan@nsgk.nl, of met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Fred Paling, via 020-6875155. Reacties, voorzien van CV en motivatie kunnen tot uiterlijk 1 maart 2018 gestuurd worden aan Marjolein Laamers via mlaamers@nsgk.nl.

Andere Vacatures
Lees meer vacatures