Vrijwilliger Tracing

Het Rode Kruis district Zaanstreek-Waterland
Organisatie Het Rode Kruis district Zaanstreek-Waterland
Datum 01 feb 2018
Vervaldatum 30 apr 2018
Aantal uren 4 - 8 uur
Plaats Purmerend

Organisatie
Het Rode Kruis spoort familie en dierbaren op en brengt hen met elkaar in contact, wereldwijd. Het tracingteam staat personen bij die het contact zijn verloren met familieleden als gevolg van een (gewapend) conflict, (natuur)ramp, migratie of andere humanitaire omstandigheden. Het team ontvangt hulpvragers op het kantoor van het Rode Kruis, of op een asielzoekerscentra, en neemt met hen de hulpvraag door. Indien mogelijk vullen de vrijwilligers met de hulpvrager(s) een opsporingsformulier in, of verwijzen hen door naar andere instanties.

Taken
De vrijwilliger Tracing:

 • Voert intakegesprekken met hulpvragers (en een tolk) en vult met de hulpvrager een (opsporings)formulier in conform het handboek en de Restoring Family Links (RFL) criteria.
 • Informeert de hulpvrager over de (on)mogelijkheden van Rode Kruis tracingdiensten
 • Wijst op de grondbeginselen van het Rode Kruis en legt deze uit
 • Onderhoudt contacten met hulpvragers over de voortgang van een hulpverzoek
 • Verwijst de hulpvrager eventueel door naar relevante instanties
 • Draagt zorg voor de terugkoppeling van het (tussentijds)resultaat van het hulpverzoek
 • Is verantwoordelijk voor de case-administratie van tracingverzoeken in het CRM-registratiesysteem
 • Neemt deel aan vereiste en facultatieve trainingen en bijeenkomsten Tracing
 • Ondersteunt andere vrijwilligers Tracing (tijdelijk), indien gewenst

Functie-eisen en profiel
Het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een vrijwilliger Tracing die gedurende langere tijd (min 1,5 jaar) 4-8 uur per week beschikbaar is. De vrijwilliger kan/heeft:

 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, kennis van een derde taal is een pré
 • Goed luisteren, contacten leggen en onderhouden
 • Zich inleven in de situatie van hulpvragers met verschillende culturen en achtergronden
 • Grenzen stellen in de dienstverlening
 • Goed in teamverband werken
 • Ordelijk en systematisch werken
 • Goed omgaan met een computer, Microsoft Office 365 pakket en het internet

Ons aanbod

 • Zinvol, leerzaam en interessant vrijwilligerswerk
 • Samenwerken met een team van vrijwilligers (regionaal) en beroepskrachten (van het district en het verenigingskantoor te Den Haag)
 • Een reis- en onkostenvergoeding op declaratiebasis

Informeren en solliciteren
Stuur dan je CV en een motivatie naar: vrijwilligersmanagement.districtzawa@rodekruis.nl. Wil je  eerst wat meer informatie/toelichting, dan kunt u ook  bellen met Marjolein Reijling District manager  op 06 38827565.  Wij hopen je snel te ontmoeten!

Andere Vacatures
Lees meer vacatures