World Animal Protection

Lid Raad van Toezicht
Organisatie Lid Raad van Toezicht
Datum 10 apr 2018
Vervaldatum 15 may 2018
Aantal uren 8
Plaats Den Haag

Organisatie
World Animal Protection (voorheen bekend als WSPA) is al 35 jaar actief op het gebied van dierenwelzijn. Met reddingsoperaties, noodhulp na rampen, publiekscampagnes, lobbyactiviteiten, educatie en training maken we een blijvend verschil in het leven van vele dieren. Samen met onze achterban zetten we dierenwelzijn op de agenda en werken we eraan dat dieren overal ter wereld worden beschermd. Meer informatie vindt u op onze website.

Taken
De Raad van Toezicht is een in de statuten van World Animal Protection Nederland verankerd orgaan. De taken zijn: toezicht en controle op het bestuur van de organisatie, werkgeverschap van de bestuurder, toetsing van de besluitvorming, goedkeuring van de jaarstukken en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.

Functie-eisen en profiel

 • affiniteit met de doelstelling van World Animal Protection;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • bekendheid met de eisen van ‘good governance’;
 • brede maatschappelijke belangstelling, ervaring en inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • beschikking over relevante werkervaring;
 • collegiale omgangsvormen;
 • expertise en netwerk op het terrein van dierenwelzijn met focus op Internationaal.

Ons aanbod 

 • De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen.
 • Aanstelling van leden geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar.
 • Leden zijn één maal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.
 • De Raad opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en is zodanig samengesteld dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om beleid en strategie, organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.
 • Het lidmaatschap van de Raad is een vrijwilligersfunctie.
 • World Animal Protection hanteert voor de leden een vacatieregeling.

Informeren en solliciteren
Reacties inclusief motivatie en cv graag vóór 15 mei 2018 sturen naar Dr. B. R. A. van den Bos,  voorzitter Raad van Toezicht, via e-mail: hrm@worldanimalprotection.nl.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Andere Vacatures
Lees meer vacatures