Commissie Bedrijfsvoering & Financiën

De Commissie Bedrijfsvoering & Financiën zet zich in om de kwaliteit van het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de goede doelen te versterken. Er zijn daarvoor vijf taken geformuleerd.

TAKEN

 • signaleren van ontwikkelingen of onderwerpen die het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de leden beïnvloeden
 • bepalen of actie / lobby, regulering, ontwikkeling van standaarden, services, wenselijk of noodzakelijk is en hierover zo nodig de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren
 • evalueren en onderhouden van ontwikkelde richtlijnen en standaarden en de toepassing daarvan bevorderen
 • coördinatie van informatie aan de leden
 • bevorderen van kennisuitwisseling tussen de leden onderling

ACTIVITEITEN 2016

 • sectoranalyse
 • het leveren van input voor de herziening van RJ650 en de tot standkoming van een richtlijn specifiek voor kleine organisaties (RJK C2) en zonodig de Richtlijn Financieel Beheer daaraan aanpassen 
 • mogelijkheid tot kennisuitwisseling vergroten (bijvoorbeeld door instellen mailgroep, peergroups of intervisie)
 • ondersteuning bij naleving normen erkenningsregeling (bijvoorbeeld t.a.v. risicomanagement)

COMMISSIELEDEN

 • Carlijne Pauwels (Amnesty International)
 • Koos Boering (KWF Kankerbestrijding)
 • Martijn Herrmann (Nederlandse Rode Kruis), voorzitter
 • Margreet Plug (Goede Doelen Nederland)
 • Frank Wijngaard (AMREF Flying Doctors)
 • Maarten Stikkelorum (Nederlandse Hartstichting)
 • Marcel van der Kaa (De Zonnebloem)

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Margreet Plug

hoofd beleid en vereniging
06-52 34 50 48
Email
Bekijk ook
Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland