Lidmaatschap en contributie

CONTRIBUTIE
De hoogte van de contributie (of bijdrage voor aspirant-leden) is afhankelijk van:

  • de door de leden goedgekeurde jaarbegroting van Goede Doelen Nederland;
  • de gemiddelde netto-inkomsten van het lid.*

Voor de netto-inkomsten nemen we het gemiddelde van de laatste drie jaren, volgens goedgekeurde/vastgestelde jaarrekeningen en zoals geregistreerd bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De contributie voor 2017 is gebaseerd op de cijfers van 2013, 2014 en 2015. 

De jaarcontributie wordt naar rato van het resterend aantal maanden van het betreffend jaar berekend. Het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland gaat in per de 1ste van een maand.
 

REGULIER LIDMAATSCHAP

netto-inkomsten 
(in duizenden euro’s)

quota

contributie 
per jaar 
(in euro’s)

< 300

0.5

653

300 - 500

1

1.306

500 - 1.200

2

2.612

1.200 - 1.800

3

3.918

1.800 - 2.300

4

5.224

2.300 - 4.500

6

7.836

4.500 - 11.400

8

10.448

11.400 - 22.700

11

14.366

> 22.700

14

18.284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP

netto-inkomsten 
(in duizenden euro’s)

aspirantbijdrage per jaar
(in euro’s)

looptijd

opmerking

< 500

250

3 jaar

uitsluitend indien reeds in bezit van Erkenning Goede Doelen

< 500 

250

1 jaar

reeds in bezit van Erkenning Goede Doelen, óf uiterlijk in 12 maanden

500 - 1.000

500

1 jaar

reeds in bezit van Erkenning Goede Doelen, óf uiterlijk in 12 maanden

1.000 - 10.000

1.000

1 jaar

reeds in bezit van Erkenning Goede Doelen, óf uiterlijk in 12 maanden

>  10.000

2.000

1 jaar

reeds in bezit van Erkenning Goede Doelen, óf uiterlijk in 12 maanden

 

Aspirant-leden dienen in het bezit te zijn van de Erkenning Goede Doelen (van het Centraal Bureau Fondsenwerving). Het is mogelijk om aspirant-lid te worden van Goede Doelen Nederland als je nog niet in het bezit bent van een erkenning. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere dat je binnen twaalf maanden in bezit bent van de Erkenning Goede Doelen. Deze en de overige voorwaarden vind je in deze verklaring. Bij aanmelding voor het lidmaatschap dient deze verklaring ondertekend bijgevoegd te worden.

 

* Onder netto-inkomsten wordt verstaan de optelsom van de baten van het lid minus de optelsom van de kosten:

Baten Kosten
uit eigen fondsenwerving eigen fondsenwerving
uit gezamenlijke acties gezamenlijke acties
uit acties van derden acties derden
subsidies van overheden verkrijging subsidies overheden
uit beleggingen van beleggingen
overige  

 

VOORWAARDEN

Er zijn voorwaarden aan het lidmaatschap verbonden. Lees meer over de voorwaarden >

 

LID WORDEN

Vul dit formulier in om jouw organisatie aan te melden als (aspirant)lid. Wil je eerst meer informatie? Kijk hier op de website of neem contact op met Eveline Roux. Zij is bereikbaar op 020-422.99.77 of via roux@goededoelennederland.nl.

Stel een vraag

Eveline Roux

ledenservice en Socutera
020 - 422 99 77
Email

Juliet Koers

bureaumedewerker
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer