Doe de Wbtr statuten check

Per 1 juli is de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden. Het kan zijn dat de statuten van je stichting of vereniging als gevolg daarvan aangepast moeten worden. Van Doorne ontwikkelde een Wbtr-checklist. Met de checklist kun je nagaan of dit voor jouw organisatie geldt. En zo ja wat je dan moet doen.

De Wbtr beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder andere verenigingen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. Aanleiding voor de Wbtr is onder meer een reeks van incidenten op het gebied van governance in de semipublieke sector. Met de Wbtr wordt de taakstelling van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen en het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd en op onderdelen aangescherpt. Zo wordt het voor curatoren bijvoorbeeld eenvoudiger om bestuurders en toezichthouders van een niet-commerciële vereniging en stichting aansprakelijk te stellen ingeval van faillissement. Daarnaast beoogt de Wbtr de regelgeving voor bestuurders van rechtspersonen te uniformeren.

Klik hier voor de Wbtr Checklist van Van Doorne.

Van Doorne is de deskundige in de helpdesk van Goede Doelen Nederland wanneer het gaat om governance en code goed bestuur. Eerder publiceerden wij een overzicht van de belangrijke wijzigingen als gevolg van de wijzigingen in de Wbtr.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk