Marketing & fondsenwerving

Bijeenkomst Vriendenstichtingen ziekenhuizen

Goede Doelen Nederland organiseert een bijeenkomst speciaal voor Vriendenstichtingen van ziekenhuizen. De bijeenkomst staat in het teken van fondsenwerving en vindt plaats op kantoor van Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland wil kennisdeling en uitwisseling tussen collega’s stimuleren. Daarom organiseren we bijeenkomsten voor leden en niet-leden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via dit formulier. Deelname is gratis.

Programma
Lizzy Kreeftmeijer van Kentaa vertelt onder andere over de do’s en don’ts van online fondsenwerving. Beer Lankhorst, fondsenwerver bij Maasstad Ziekenhuis, deelt hierover haar praktijk ervaringen. We gaan in gesprek met Christelle Bouman, Relatiemanager Bijzondere Giften bij Stichting voor het Gehandicapte Kind, over nalatenschapswerving. Zij vertelt over haar passie voor dit vak en deelt een aantal praktische tips.

Michiel van de Riet geeft ‘een kijkje in de keuken’ van St. Antonius Onderzoeksfonds. Het St. Antonius Onderzoeksfonds maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk door dit financieel te steunen en te delen. Inmiddels kan het Onderzoeksfonds 1 miljoen per jaar bijdragen aan patiëntgericht onderzoek. Hoe pakken ze dit aan en wat heeft wel en vooral ook niet gewerkt? Tot slot vertelt Willem Visser van Organisatie van Morgen over het begeleidingstraject voor de Erkenning.

We sluiten af met een borrel.

Tijdsindeling
15.00 – 15.05 uur Welkom door Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland

15.05 – 15.45 uur Presentatie over online fondsenwerving door Lizzy Kreeftmeijer i.s.m. Beer Lankhorst

15.45 – 16.15 uur In gesprek met Christelle Bouman over nalatenschapswerving

16.15 – 16.45 uur Kijkje in de keuken van St. Antonius Onderzoeksfonds door Michiel van de Riet

16.45 – 17.00 uur Willem Visser over het begeleidingstraject Erkenning

17.00 – 18.00 uur Borrel

Praktische informatie
De bijeenkomst is toegankelijk voor Vriendenstichtingen, zowel leden als niet-leden van Goede Doelen Nederland. Het vindt plaats op kantoor van Goede Doelen Nederland, James Wattstraat 100 (5e etage) in Amsterdam. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paulien Trapman: trapman@goededoelennederland.nl of Nicole Mooij: mooij@goededoelennederland.nl