Belangenbehartiging

Goede Doelen Nederland zet zich in voor een positief maatschappelijk en politiek klimaat zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen onafhankelijk aan hun missie kunnen werken. Goede doelen spelen een sleutelrol bij de bevordering van een pluriforme, sociale, gezonde en rechtvaardige samenleving. Wij zijn daarbij hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en andere stakeholders en werken samen met diverse maatschappelijke partners.

De overheid neemt steeds vaker maatregelen die bedoeld of onbedoeld die ruimte voor goede doelen om hun werk te doen inperken. Onze inzet is gericht op voldoende ruimte voor goede doelen. Dus geen onnodige beperkende wet- en regelgeving voor goede doelen om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek (fondsenwerving). Geen maatregelen die de geefbereidheid van het publiek aantast of de uitvoering van het werk van goede doelen belemmeren.

Belangenbehartiging Den Haag

Nieuwsberichten

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'
Naar al het nieuws

Komende bijeenkomsten

Webinar - Zo zorgt een donateursgericht Direct Mail-programma voor betere resultaten
Vergadering Werkgroep Schenken en Nalaten
Online Q&A sessie Shared Service HR-adviseur
Naar de agenda