Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300
Vergadering Audit Commissie
Bijeenkomst over Handreiking Nalaten
Vergadering Klankbordgroep Geven in Nederland
Webinar - 'Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie' en de impact van samenwerken
Masterclass: Kanaalmanagement Face to Face en Telemarketing
Vergadering Commissie Bedrijfsvoering en Financiën
Workshop 1 Fondsenwerving Zakelijke Markt: Hoe kom ik aan tafel bij bedrijven?
Vergadering Raad van Toezicht (RvT)
Maak als nieuw lid kennis met Goede Doelen Nederland en ons aanbod
Vergadering Commissie huis-aan-huis-werving