Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300
Vergadering Commissie Huis-aan-huis werving
Vergadering Commissie Bedrijfsvoering en Financiën
Training morele oordeelsvorming
Bijeenkomst: Hoe donateurgericht is de fondsenwerving in Nederland 2024?
Vergadering Intervisiegroep Inkoop
Presentatie Geven in Nederland
Vergadering Commissie Communicatie
Vergadering Raad van Toezicht (RvT)
Vergadering Werkgroep Schenken en Nalaten
AVG training