Over ons

Goede Doelen Nederland heeft een verenigingsstructuur. Alle goede doelen kunnen, onder voorwaarden, lid worden van Goede Doelen Nederland. Het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De betaalde diensten van Goede Doelen Nederland zijn ondergebracht in Stichting Diensten voor Goede Doelen. Goede Doelen Nederland heeft een raad van toezicht die zowel voor de vereniging als voor de stichting dezelfde samenstelling heeft.


Bureau Nalatenschappen contact700x300

Goede Doelen Nederland

Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van erkende goede doelen en heeft drie kerntaken. 1. Belangenbehartiging gericht op optimale randvoorwaarden zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen hun missie kunnen volbrengen. 2. De inrichting en positionering van de sector waaronder het versterken van de zelfregulering en beeldvorming over de sector bij politiek en media. 3. De ondersteuning van en dienstverlening aan onze leden voor verdere professionalisering.

Commissies & werkgroepen

Goede Doelen Nederland werkt met medewerkers van leden samen. Er zijn werkgroepen en commissies op verschillende beleidsterreinen. Deze zijn zoveel mogelijk samengesteld uit werknemers van grote en kleine organisaties die op verschillende aandachtsgebieden (gezondheid, internationale samenwerking, natuur, milieu & dieren, welzijn & cultuur) actief zijn.

Word lid

Er zijn 260 goede doelen bij ons aangesloten. Onze leden zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale hulp. Van cultuur tot dierenbelangen in binnen- en buitenland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim twee derde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse organisaties. Versterk jezelf en jouw organisatie en word lid.

Leden

Evangelische Hogeschool Amersfoort
Stichting Wakibi
Stichting De Liedjesfabriek
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Rode Kruis
KNCV Tuberculosefonds

ALV

Minimaal twee maal per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Meestal is dat in juni en november. Daar worden beleidsbeslissingen genomen, begrotingen vastgesteld en actuele onderwerpen besproken.

Nieuwsberichten

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'
Naar al het nieuws