Privacy

Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg. Indien je je informatie aan ons hebt verstrekt, kunnen wij deze informatie gebruiken om contact op te nemen (indien je hebt aangegeven dat je daar prijs op stelt). Als je medewerker van een lidorganisatie bent, danwel als je hebt aangegeven graag op de hoogte te blijven van onze activiteiten en andere relevante onderwerpen, bewaren wij je gegevens om je hierover te informeren. Wij kunnen je informatie gebruiken voor statistische doeleinden. Goede Doelen Nederland houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal je gegevens nimmer, ongevraagd, ter beschikking stellen aan derden. Gegevens worden alleen door Goede Doelen Nederland vastgelegd en niet aan derden verstrekt.

Goede Doelen Nederland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren je af en toe na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacyverklaring, is gewijzigd.