Over de sector

De maatschappelijke rol van goede doelen

Goede doelen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid of markt (nog) niet oppakt. Ook vragen zij bijvoorbeeld aandacht voor misstanden of kwetsbare groepen (agendasetting), zorgen voor sociale cohesie en versterken de dialoog over maatschappelijke kwesties. Zonder het werk van goede doelen zou de wereld er heel anders uitzien. Binnen en buiten de sector wordt daarom samengewerkt voor optimale transparantie, goede randvoorwaarden en een sterk imago van de sector zodat goede doelen impactvol kunnen werken aan hun missie.

Over de sector goedoen

Nieuwsberichten

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Naar al het nieuws

Belangenbehartiging

Goede Doelen Nederland zet zich in voor een positief maatschappelijk en politiek klimaat zodat goede doelen zonder onnodige belemmeringen onafhankelijk aan hun missie kunnen werken. Goede doelen spelen een sleutelrol bij de bevordering van een pluriforme, sociale, gezonde en rechtvaardige samenleving. Wij zijn daarbij hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en andere stakeholders en werken samen met diverse maatschappelijke partners. De overheid neemt steeds vaker maatregelen die bedoeld of onbedoeld die ruimte voor goede doelen om hun werk te doen inperken. Onze inzet is gericht op voldoende ruimte voor goede doelen. Dus geen onnodige beperkende wet- en regelgeving voor goede doelen om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek (fondsenwerving). Geen maatregelen die de geefbereidheid van het publiek aantast of de uitvoering van het werk van goede doelen belemmeren.

Zelfregulering

De goededoelensector is een professionele, betrouwbare en transparante sector. Omdat goede doelen een beroep doen op de steun van de samenleving is publieksvertrouwen en het afleggen van verantwoording essentieel. Daarom werken wij, bovenop de bestaande wet- en regelgeving en de ANBI-eisen, aan de versterking van zelfregulering. Het belangrijkste zelfreguleringsinstrument is de Erkenningsregeling voor goede doelen.

Standpunten en duiding

Publieksvertrouwen en maatschappelijk draagvlak is van groot belang voor het werk van goede doelen. Goede Doelen Nederland zet zich hier voor in. Diverse, vaak terugkerende, onderwerpen in het maatschappelijk debat vragen om een helder standpunt en duiding.

Mijn eenmalige gift

Gaat jouw organisatie Mijn eenmalige gift gebruiken als vervanging van de Acceptgiro? Dan kun je gebruikmaken van diverse communicatieproducten die helpen om de communicatie hierover naar je eigen achterban in te richten en vorm te geven. Ook hebben we de meest gestelde vragen over het inzetten van Mijn eenmalige gift op een rijtje gezet. Om gebruik te maken van Mijn eenmalige gift kun je je hier aanmelden.

Sectoronderzoek

Wij zetten ons in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de sector. Wij geven inzicht in de (maatschappelijke) bijdragen van goede doelen aan de samenleving. Daarnaast worden binnen de sector diverse onderzoeken uitgevoerd zoals wetenschappelijk onderzoek naar het geefgedrag in Nederland en onderzoek naar het donateursvertrouwen.

Goede Doelen Lezing

In 2019, het jaar van haar 25-jarige bestaan, heeft Goede Doelen Nederland de Goede Doelen Lezing geïntroduceerd. Een jaarlijks terugkerende lezing die een visie op de rol van ‘goeddoen’ in onze samenleving geeft. De lezingen zijn prikkelend en visionair, inspireren en dragen bij aan het debat over de maatschappelijke waarde van goede doelen. De derde Goede Doelen Lezing vindt plaats op 9 mei 2023 in Felix Meritis en wordt gehouden door Karen van Oudenhoven-van der Zee, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).