De waarde van goede doelen

Goede doelen ontstaan doordat burgers zich zorgen maken over het welzijn van kwetsbare mensen en dierennatuur, milieu en cultuur en zich daarvoor in willen zetten. Maar wat is nu de gezamenlijke kracht van goede doelen in onze samenleving? En welke waarde creëren goede doelen voor de samenleving?

Het boek ‘Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving’ beschrijft welke maatschappelijke functies goede doelen vervullen in onze samenleving. Goede doelen bieden niet alleen hulp en oplossingen, maar zijn ook aanjagers van verandering, hebben innovatieve kracht en agenderen zorgen van burgers bij overheid, politiek en de samenleving. Maar bovenal versterken zij het samenbindend vermogen in onze samenleving. Hoe dit werkt wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en bezien door de ogen van bestuurders, wetenschappers en opinieleiders.

Waarde goede doelen afbeelding

Mooie voorbeelden uit de praktijk

Imc weekendschool
Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
Vluchtelingen Werk Nederland
Refugeehelp vergroot de veerkracht en integratie van Oekraïense vluchtelingen
Gehandicapte kind
Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!
Oranjefonds
Omkijken naar elkaar door burendag
Hartstichting
Burgerhulpverleners in de Eigen buurt
Humanitas
Een maatje voor iedereen die even wat hulp nodig heeft
Ouderenfonds
Vitaler oud worden met oldstars sport
Kansfonds
Dakloze mensen krijgen een (minder stereotiepe) gezicht
Woord en daad
Stem geven aan kinderen die uitgebuit worden
KWF
Op weg naar een Rookvrije Generatie!
Wakker dier
Plofkip bestaat niet meer dankzij Wakker Dier
WNF
Stop ontbossing, verandering door wetgeving