Vitaler oud worden met oldstars sport

Nationaal Ouderenfonds
Ouderenfonds

Door OldStars Sport voldoen senioren vaker aan beweegrichtlijnen, hebben ze een zinvolle tijdsbesteding én een groter netwerk. Inmiddels zijn er meer dan 650 sportverenigingen aangesloten bij OldStars Sport en zijn er meer dan 13.000 deelnemers. Deze verenigingen bieden een laagdrempelig trainingsaanbod voor senioren van 65 jaar en ouder, met aangepaste spelvormen, veelzijdig bewegen en gezelligheid.

Dankzij de bottom-up aanpak bij het opstarten van lokale initiatieven, zijn mensen uit de doelgroep meteen betrokken. Ze besluiten zelf op welke manier het aanbod wordt vormgegeven, op welke dag en tijdstip en hoe ze het sociale gedeelte invullen. Binnen OldStars teams zorgen mensen voor elkaar, helpen ze elkaar en spreken elkaar ook buiten de vereniging om. OldStars Sport wordt duurzaam geborgd doordat de doelgroep zelf ook het initiatief draaiende houdt.

Laatste impactverhalen

Imc weekendschool
Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
Vluchtelingen Werk Nederland
Refugeehelp vergroot de veerkracht en integratie van Oekraïense vluchtelingen
Gehandicapte kind
Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!