Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!

Stichting het Gehandicapte Kind
Gehandicapte kind

Kinderen met een beperking gaan vaak naar een speciale school ver van huis. Of ze gaan helemaal niet naar school. Daardoor ontmoeten ze nauwelijks andere kinderen. Samen naar School, een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind, laat zien dat dit anders kan. Een Samen naar School klas biedt kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften de kans om zich op een reguliere basisschool te ontwikkelen. In een apart klaslokaal krijgen kinderen met een handicap alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Waar het kan, sluiten ze aan bij de reguliere klassen. Inmiddels zijn er vijftig Samen naar School klassen en kunnen 10.000 kinderen, met en zonder handicap, samen leren en opgroeien.

Laatste impactverhalen

Imc weekendschool
Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
Vluchtelingen Werk Nederland
Refugeehelp vergroot de veerkracht en integratie van Oekraïense vluchtelingen
Oranjefonds
Omkijken naar elkaar door burendag