Beleidsplan en jaarverslag

Elke twee jaar formuleert Goede Doelen Nederland een beleidsplan met speerpunten en bijbehorende activiteiten. Het meerjarenbeleidsplan wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Op basis hiervan worden elk jaar de activiteiten bepaald en uitgevoerd.

Jaarverslag

In het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) wordt verantwoording afgelegd over de inhoudelijke, organisatorische en financiële resultaten van Goede Doelen Nederland. Er wordt aandacht besteed aan het beleid, de vereniging, de leden en de financiën.